ชุนซอยกอไผ่ ร่วมสาธารณสุขเมืองพัทยาทำดีถวาย ในหลวง ร.9 รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

0
393
นายวิรัตน์ จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สjวนควบคุมโรคเมืองพัทยา รวมกันทำความดีถวายพ่อหลวง ร.9 โดยการ ลงพื้นที่ควบคุมโรค ฉีดพ่นหมอกควันและแจกทรายอเบท  ในพื้นที่ภายในชุมชนซอยกอไผ่
นายวิรัตน์ จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สjวนควบคุมโรคเมืองพัทยา รวมกันทำความดีถวายพ่อหลวง ร.9 โดยการ ลงพื้นที่ควบคุมโรค ฉีดพ่นหมอกควันและแจกทรายอเบท ในพื้นที่ภายในชุมชนซอยกอไผ่

เมื่อ 24 ตุลาคม 60 ที่ ชุมชนซอยกอไผ่ นายวิรัตน์ จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชน และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ส่วนควบคุมโรคเมืองพัทยา รวมกันทำความดีถวายพ่อหลวง ร.9 โดยการลงพื้นที่ควบคุมโรค ฉีดพ่นหมอกควันและแจกทรายอเบท ในพื้นที่ภายในชุมชนซอยกอไผ่ที่เป็นป่ารกทึบ และมีแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เนื่องจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียงซอยกอไผ่ซอย 7 ว่ามีเด็กอายุ 13 ปี ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก แต่โชคดีที่สามารถรับการรักษาทันทวงที ทางชุมชนและเจ้าหน้าที่จึงได้ลงพื้นที่ ฉีดพ่นหมอกควันชนิดป้องกันไข้เลือดออกโดยเฉพาะ ให้แก่ ชาวบ้านที่พบเด็กเป็นไข้เลือดออกและบริเวณโดยรอบเพื่อเป็นการควบคุมโรค

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ฉีดพ่นหมอกควันชนิดป้องกันไข้เลือดออก
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ฉีดพ่นหมอกควันชนิดป้องกันไข้เลือดออก

โดยสำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ได้มีการเฝ้าระวังสถานการณ์ไข้เลือดออกในพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง หลังจากที่พบว่ามีการระบาด ก็จะเข้าควบคุมทันที เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก และขอความร่วมมือทุกโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน วางแผนรับมือเฝ้าระวังและตรวจสอบติดตามอาการผู้ป่วยในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ควบคู่ไปกับเจ้าหน้าที่ อสม.ในพื้นที่ เพราะหากทุกฝ่ายทำงานร่วมกัน เชื่อว่าปัญหาไข้เลือดออกจะลดลงเรื่อยๆ

ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนจัดการด้านสภาพแวดล้อมให้สะอาด ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ไม้ให้มีแหล่งน้ำขัง หรือใส่ทรายอะเบท ในภาชนะที่มีน้ำขัง อาทิ ยางล้อรถยนต์เก่า กระป๋อง ถังน้ำ ฯลฯ และพยายามไม่ให้ยุ่งกัด ใส่เสื้อผ้าแขนขายาว ทาโลชั่นกันยุง ก็จะช่วยได้บางส่วน หรือหากต้องการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารเคมี สามารถแจ้งได้ที่ ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค หมายเลขโทรศัพท์ 0 38-25 3100 ต่อ 4081 หรือ Pattaya Contact Center 1337

ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ไมให้มีแหล่งน้ำขัง หรือใส่ทรายอะเบทในภาชนะเพื่อป้องกันพาหะนำโรค
ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ไมให้มีแหล่งน้ำขัง หรือใส่ทรายอะเบทในภาชนะเพื่อป้องกันพาหะนำโรค