ชาวสัตหีบ ร่วมฟื้นฟูแหล่งน้ำ วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติ

0
375

เมื่อ 6 กันยายน 60 นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ เป็นประธานเปิดโครงการวันอนุรักษ์ และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหารเรือ และประชาชน จำนวนกว่า 200 คน ร่วมดำเนินกิจกรรมขุดลอกคูคลอง เก็บขยะ พัฒนา และฟื้นฟู บริเวณคลองไหลออกสู่ทะเล หลังเทศบาลเมืองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นายภูวดิท ภณมณีโชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ในฐานะผู้ดำเนินโครงการกล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้เสด็จประพาสทางชลมารค (เสด็จทางน้ำ)เพื่อตรวจสอบคลองแสนแสบ และเยี่ยมประชาชนสองฝั่งคลองจาก กรุงเทพมหานคร – ฉะเชิงเทรา เป็นระยะทางประมาณ 72 กิโลเมตร ซึ่งส่งผลให้ทุกฝ่ายต่างย้อนให้ความสำคัญกับ แม่น้ำ คู คลอง ด้วยการร่วมมือสร้างสรรค์ และสนับสนุน สภาพชุมชนริมฝั่งแม่น้ำ คู คลอง ให้มีความสะอาด สวยงาม จึงเป็นที่มาของการดำเนินโครงการดังกล่าว

ในการนี้ มีหน่วยงานที่สำคัญเข้าร่วม ประกอบด้วย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 6 ,เทศบาลเมืองสัตหีบ ,สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ,การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 ,บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ ภาคตะวันออกจำกัด(มหาชน) (อีสวอเตอร์) และศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ.