ชาวบ้านร้องเรียนน้ำเสีย เอ่อล้นส่งกลิ่นเหม็นภายในหมู่บ้านรุ้งแลนด์ ประสานเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือแล้ว

0
128

เมื่อ  14.00 น.วันที่ 21 มีนาคม 62 ที่ บริเวณปากซอยหมู่บ้านรุ้งแลนด์ พัทยาใต้ หลังจากที่ชาวบ้านได้มีการร้องเรียนน้ำเสียภายในหมู่บ้านรุ้งแลนด์ท่วมล้นท่อ ส่งกลิ่นเหม็นและทำให้ถนนเฉอะแฉะ ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

           ต่อมาจึงได้มีการประสานไปยัง นายนิคม  แสงแก้ว รองประธานชุมชนซอยกอไผ่ และในนามอดีตคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา  เพื่อทำการประสานต่อไปยังนิติบุคคลเจ้าของโครงการดังกล่าว ให้ส่งทีมช่างของภาคเอกชนเข้าดำเนินการแก้ไขเป็นการด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน  โดยได้ดำเนินการขุดเจาะพื้นที่ช่วงด้านหน้าทางเข้าหมู่บ้านรุ้งแลนด์ เพื่อทำการวางท่อน้ำเสีย เชื่อมต่อท่อระบายน้ำตรงช่วงที่เอ่อล้น ให้เข้าสู่ท่อระบ่ายน้ำหลัก ระยะทางประมาณ 3 เมตร  ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินงานประมาณ 2 วันก็จะแล้วเสร็จ และเปิดใช้ถนนได้ตามปกติ.