ชาวบ้านร่วมกันก่อพระเจดีย์ทราย วัดหนองใหญ่ ฉลองประเพณีวันไหล

0
135

เมื่อ 17 เมษายน 62   ที่ วัดหนองใหญ่  นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยชาวบ้านในพื้นที่ต่างร่วมกันก่อพระเจดีย์ ฉลองเนื่องในประเพณีวันไหล หลังจากที่ชาวบ้านได้ก่อพระเจดีย์จนรูปร่างเสร็จสมบูรณ์แล้ว ก็จะนำดอกไม้ต่างๆ มาประดับประดาให้สวยงาม พร้อมอธิฐานจิต และนำธงสามเหลี่ยมมาปักลงบนพระเจดีย์ถวายเป็นพระพุทธบูชา

ประเพณีก่อพระเจดีย์ทรายถือว่าเป็นประเพณีหนึ่ง ที่มีที่มาเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาโดยตรง โดยคนไทยผูกโยงประเพณีนี้เข้ากับคติความเชื่อเรื่องเวรกรรมในพระพุทธศาสนา มีการก่อพระเจดีย์ทรายถวายวัดเพื่อนำเศษดินทรายที่ติดเท้าออกจากวัดไป มาคืนวัดในรูปพระเจดีย์ทราย และเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้เป็นกุศลอานิสงส์ และนอกจากประเพณีเพื่อเป็นพุทธบูชาแล้ว ยังเป็นกุศโลบายของคนในอดีตให้มีการรวมตัวของคนในชุมชน เพื่อร่วมกันจัดประเพณีรื่นเริงเป็นการสังสรรค์สร้างความสามัคคีของคนในชุมชนด้วย