ชมรมผู้สูงอายุเมืองพัทยา จัดประชุม ให้ความรู้ในหัวข้อ “ผู้สูงอายุยุคใหม่ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ”

0
377
นางปราณี มณีสาร ประธานชมรมผู้สูงอายุเมืองพัทยา
นางปราณี มณีสาร ประธานชมรมผู้สูงอายุเมืองพัทยา

เมื่อ 18 ธันวาคม 60 ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นางปราณี มณีสาร ประธานชมรมผู้สูงอายุเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมผู้สูงอายุเมืองพัทยา ประจำเดือนธันวาคม 60 โดยมีคณะสมาชิกเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง

ก่อนประชุมมีการสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ พร้อมออกกำลังกาย เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพจิตที่ดี จากนั้นมีการอบรมให้ความรู้ และทักษะด้านสุขภาพ ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเมืองพัทยา ประจำปี 60 โดย อาจารย์ บรรยาย ทิมธรรม และคณะ สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.บางละมุง ที่มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “สูงอายุยุคใหม่ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ” พร้อมให้คำปรึกษาแน่ะนำการดูแลที่ถูกต้องต้องทำอย่างไร เพื่อให้เหล่าผู้สูงอายุมีพัฒนาการด้านสุขภาพที่ดี

สำหรับการจัดงานดังกล่าว ทางชมรมผู้สูงอายุได้ตระหนักถึงเรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุ จึงให้ทุกคนที่เข้าร่วมได้ทำความเข้าใจการอบรมจากวิทยากร เพื่อนำความรู้ที่ได้รับการอบรมในครั้งนี้ นำไปปฏิบัติดูแลสุขภาพของตนเองอย่างถูกวิธี เช่นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เน้นบริโภคผักลดเนื้อสัตว์ การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุเช่น เปตอง และแอโรบิค เป็นต้น พร้อมนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปเผยแพร่ต่อให้แก่ผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบของแต่ละชุมชน และสมาชิกภายในครอบครัว ได้อย่างถูกต้องตามวิธีการที่วิทยากรได้แนะนำ เพื่อเป็นการยกระดับการดูแลสุขภาพได้อย่างทั่วถึง.

วิทยากรบรรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “สูงอายุยุคใหม่ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ” พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง เพื่อให้เหล่าผู้สูงอายุมีพัฒนาการด้านสุขภาพที่ดี
วิทยากรบรรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “สูงอายุยุคใหม่ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ” พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง เพื่อให้เหล่าผู้สูงอายุมีพัฒนาการด้านสุขภาพที่ดี