งานคืนสู่เหย้า รวมเหล่าบิ๊กนักการเมือง นักธุรกิจรุ่นเก๋า ผู้บุกเบิกเมืองพัทยา ในงาน “พวกเราพี่น้องกัน” ปีที่ 5

0
223
นายสนธยา คุณปลื้ม ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน “คืนสู่เหย้ารุ่นเก๋าผู้บุกเบิกเมืองพัทยา พวกเราพี่น้องกัน ปีที่ 5” โดยมีเหล่าบิ๊กนักการเมืองรุ่นเก๋า ผู้บุกเบิกเมืองพัทยา เข้าร่วมงาน
นายสนธยา คุณปลื้ม ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน “คืนสู่เหย้ารุ่นเก๋าผู้บุกเบิกเมืองพัทยา พวกเราพี่น้องกัน ปีที่ 5” โดยมีเหล่าบิ๊กนักการเมืองรุ่นเก๋า ผู้บุกเบิกเมืองพัทยา เข้าร่วมงาน

เมื่อ 3 พฤษภาคม 61 ที่.โรงแรมโฮเทล เจ พัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานคืนสู่เหย้า รุ่นเก๋าผู้บุกเบิกเมืองพัทยา พวกเราพี่น้องกัน ปีที่ 5 โดยมีข้าราชการนักการเมืองท้องถิ่นชื่อดังมากมาย เข้าร่วมเปิดงานในครั้งนี้ อาทิ  สันตศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์ สมาชิกสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี พรรคพลังชล นายสันติ นางสมใจ นางสาวยุวธิดา จีรภัทร์ ประธานและผู้บริหารในเครือเจคอป นายปราโมทย์ พัฒนสิน เจ้าของโรงน้ำแข็งบางละมุง และน้ำดื่มไทเกอร์ นายยุพราช วงศ์ดาวกูล ประธานชมรมบาร์เทนเดอร์ภาคตะวันออก นายประทีป ซิงห์ มาโลตรา MD.พัทยาเมล์ หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ ฉบับแรกในเมืองพัทยา และแขกผู้มีเกียรติท่านอื่นๆ อีกหลายท่าน ที่ร่วมบุกเบิกเมืองพัทยา ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกเช่นปัจจุบันนี้

.(จากซ้ายไปขวา) นายปราโมทย์ พัฒนสิน เจ้าของโรงน้ำแข็งบางละมุง และน้ำดื่มไทเกอร์ นายประทีป ซิงห์ มาโลตรา MD.พัทยาเมล์ นายยุพราช วงศ์ดาวกูล ประธานชมรมบาร์เทนเดอร์ภาคตะวันออก ตะโกนสุดเสียงในการฉลองความสำเร็จ ที่ร่วมกันสร้างชื่อเสียงเมืองพัทยา ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายตราบจนปัจจุบันนี้
.(จากซ้ายไปขวา) นายปราโมทย์ พัฒนสิน เจ้าของโรงน้ำแข็งบางละมุง และน้ำดื่มไทเกอร์ นายประทีป ซิงห์ มาโลตรา MD.พัทยาเมล์ นายยุพราช วงศ์ดาวกูล ประธานชมรมบาร์เทนเดอร์ภาคตะวันออก ตะโกนสุดเสียงในการฉลองความสำเร็จ ที่ร่วมกันสร้างชื่อเสียงเมืองพัทยา ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายตราบจนปัจจุบันนี้

โดยภายในงานมีการให้บริการตรวจวัดความดันโลหิตและตรวจสุขภาพฟรี โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ สนับสนุนโดย นางบุพผา  ส่งสกุลชัย นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค สาธารณสุขเมืองพัทยา โดยภายในงานยังมีการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มแบบบุฟเฟ่ต์นานาชนิด โดยในช่วงพิธีการได้เชิญให้นายสนธยา คุณปลื้ม ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ประธานในพิธี ได้กล่าวเปิดงานและทักทายพูดคุยแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน โดยกล่าวว่ารู้สึกประทับใจ  ที่เหล่าบรรดาผู้ที่ร่วมกันบุกเบิกเมืองพัทยา มากันพร้อมหน้าพร้อมตา เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาเมืองพัทยาให้ก้าวต่อไป ซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน การพัฒนาในด้านต่างๆ ถึงจะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

จากนั้นได้เชิญแขกผุ้มีเกียรติ 4 ท่าน ได้แก่ นายสุวัฒน์ แพภิรมย์รัตน์ ผอ.ฝ่ายขายและการตลาด รร.อีสเทิร์นแกรนด์พาเลส นายปิติโชค ศรีเมธากุล GM  8 โรงแรม  ตลอดการทำงาน 20 ปี นางปราณี  พิทักษ์ธรรม ที่ปรึกษาชมรมแม่บ้านภาคตะวันออก และนายประสูตร  สุขศิริ อดีตผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มหลายโรงแรมชื่อดัง ร่วมเสวนา ในหัวข้อ  “อาวุธทางด้านสมอง และพลังกายพลังใจ”  โดยทั้ง 4 ท่านได้เผย โรงแรมชื่อดังในอดีต ที่สร้างชื่อ จนถึงปัจจุบัน อาทิ รร.รอยัลคลิฟ บีช รีสอร์ทพัทยา รร.เบย์วิว รร.สยามเบย์ชอ รร.แกรนด์พาเลช  รร.นิภาลอจด์ รร.ทรอปิคาน่า รร.รีเจ้นท์ ฯลฯ และอื่นๆ ล้วนเป็นโรงแรมที่มีประวัติด้านการบริการ และการท่องเที่ยวได้มาตรฐานมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ยังเผยหลักการทำงานตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันว่า การบริหารงานต่างๆ ต้องคำนึงถึงลูกค้าและนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ ร่วมไปถึงการส่งเสริมและผลักดันการท่องเที่ยวโดยใช้ใจ การเอาใจใส่ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ผลักดันในจุดดี จุดเด่นของเมืองพัทยา เช่น การท่องเที่ยวทางธรรมชาติทะเล สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่มีมากมาย ทั้งของภาครัฐและเอกชน และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเช่นในปัจจุบัน

รายงานเพิ่มเติมจากแหล่งข่าว ในเรื่องของการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองพัทยาให้ควบคู่กันไป เผยว่าควรมีการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และแนวทางการกำจัดขยะตกค้างอย่างจริงจัง ควบคู่กันไปกับการท่องเที่ยวเพราะจำนวนตัวเลขการท่อเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม เช่นปัญหาขยะและน้ำเน่าเสียย่อมตามมา ควรจะมีการอนุรักษ์และพัฒนาควบคู่กันไป เพื่อที่จะสามารถอยู่คู่กันไปอย่างยืนยาวได้ แต่ปัจจุบันพบว่าจำนวนประชากรและนักท่องเที่ยวเมืองพัทยา เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว บวกกับเศษรฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้การค้าขายและการท่องเที่ยวไม่ดีเท่าที่ควร รวมไปถึงการดูแลรักษาต่างๆอาจไม่ทั่วถึง  จึงเกิดปัญหาร้องเรียนตามมามากมายเช่นในปัจจุบัน

ทั้งนี้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนจะต้องร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อเมืองพัทยา ซึ่งเปรียบเสมือนบ้านของทุกคนให้กลับมามีสีสัน ด้านวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเศษรฐกิจที่ดี เหมือนในอดีตที่สวยงาม.

(จากซ้ายไปขวา) นายสุวัฒน์ แพภิรมย์รัตน์ ผอ.ฝ่ายขายและการตลาด รร.อีสเทิร์นแกรนด์พาเลส นายปิติโชค ศรีเมธากุล GM หลายโรงแรมตลอดการทำงาน 20 ปี นางปราณี พิทักษ์ธรรม ที่ปรึกษาชมรมแม่บ้านภาคตะวันออก นายประสูตร สุขศิริ อดีตผุ้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มหลายโรงแรมชื่อดัง เสวนา ในหัวข้อ อาวุธทางด้านสมองและพลังกายพลังใจ โดยมี นางอุมาพร รชตวัฒนกุล เป็นพิธีกรดำเนินงาน
(จากซ้ายไปขวา) นายสุวัฒน์ แพภิรมย์รัตน์ ผอ.ฝ่ายขายและการตลาด รร.อีสเทิร์นแกรนด์พาเลส นายปิติโชค ศรีเมธากุล GM หลายโรงแรมตลอดการทำงาน 20 ปี นางปราณี พิทักษ์ธรรม ที่ปรึกษาชมรมแม่บ้านภาคตะวันออก นายประสูตร สุขศิริ อดีตผุ้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มหลายโรงแรมชื่อดัง เสวนา ในหัวข้อ อาวุธทางด้านสมองและพลังกายพลังใจ โดยมี นางอุมาพร รชตวัฒนกุล เป็นพิธีกรดำเนินงาน
นายสันตศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์ สมาชิกสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทย พร้อมคณะผู้มาร่วมงาน ลงลายเซ็นอวยพร ในงานคืนสู่เหย้าพวกเราพี่น้องกันปีที่ 5
นายสันตศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์ สมาชิกสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทย พร้อมคณะผู้มาร่วมงาน ลงลายเซ็นอวยพร ในงานคืนสู่เหย้าพวกเราพี่น้องกันปีที่ 5
เหล่านักธุรกิจ รุ่นเก๋าผู้บุกเบิกเมืองพัทยา ที่มาร่วมงาน
เหล่านักธุรกิจ รุ่นเก๋าผู้บุกเบิกเมืองพัทยา ที่มาร่วมงาน

เหล่านักการเมือง นักธุรกิจ รุ่นเก๋าผู้บุกเบิกเมืองพัทยา ที่มาร่วมงานในครั้งนี้