คาดเก็บค่าเหยียบแผ่นดินจากนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ประมาณ 1,500 ล้านบาท

0
90

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ค่าเหยียบแผ่นดิน หรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่า “ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยว” จะเป็นการจัดเก็บเฉพาะจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยเท่านั้นจากการสอบถามความคิดเห็นเชิงลึกจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พบว่าอัตราการจัดเก็บที่เหมาะสมเป็นรายละ 300 บาทต่อครั้ง และจะนำเงินจำนวน 300 บาทดังกล่าวนี้ เข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยประมาณร้อยละ 50 ซื้อประกันภัยสำหรับนักท่องเที่ยวร้อยละ 20 (ระยะเวลาความคุ้มครอง 45 วัน) ส่วนเงินที่เหลือประมาณร้อยละ 20- ร้อยละ 30 จะเป็นค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบริษัท หรือหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ


สามารถเริ่มจัดเก็บได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งชาติและจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ และนำเสนอ ครม. ต่อไป หากกระบวนการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด คาดว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เมษายน-กันยายน 2565) จะสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวได้ประมาณ 1,500 ล้านบาท จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 5 ล้านคน