ความคืบหน้า การพัฒนาสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำชากนอก คาดแล้วเสร็จตามกำหนดช่วงกลางปีนี้

0
162

เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 62 ​ ความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำชากนอก ให้กลายเป็นสวนสาธารณะ ที่สวยงามเพื่อสุขภาพที่ครบครัน ใช้พักผ่อนหย่อนใจ   และออกกำลังกาย  เป็นแลนมาร์คที่สำคัญแห่งใหม่ ของชาวหนองปรือ  และพื้นที่ใกล้เคียงให้ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

   โดยจากการลงพื้นที่สำรวจ พบว่าทางด้านทีมช่างผู้รับเหมาโครงการ ได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนเป็นรูปเป็นร่าง  เช่นในส่วนของฟุตบาธทางเท้า ลานเอนกประสงค์   ทางลาดสำหรับคนพิการ ป้ายสำหรับชื่อโครงการด้านหน้า   งานเรียงแนวหิน เพื่อความสวยงาม   รวมไปถึงการวางท่อระบายน้ำ และทำรำรางระบายน้ำ และ ดำเนินการวางท่อร้อยสายจัดระบบไฟฟ้า ซึ่งก็อยู่ในระหว่างดำเนินการและมีความคืบหน้าไปมาก

สำหรับโครงการดังกล่าวเทศบาลเมืองหนองปรือ  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อพท.3 เป็นจำนวนเงิน 60 ล้านบาท ในการดำเนินการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำชากนอก ให้กลายเป็นสวนสาธารณะ ขอบเขตของงานได้แบ่งออกเป็น 13 งวด  งวดที่ 1-2 เป็นการปรับหน้างานและงานก่อสร้างพื้นฐาน  ส่วนงวดที่ 3-11    เป็นงานโครงสร้างและระบบไฟฟ้า  ส่วน งวดที่ 12-13  เป็นช่วงระยพสุดท้าย ในการดำเนินการปลูกต้นไม้และการลงสปริงเกอร์  ก่อนที่จะส่งมอบงาน  ตามกำหนดกลางปีนี้ ประมาณช่วง  20 เมษายน 2562

               ซึ่งในช่วงก่อนหน้านี้ทางด้าน ดร.มาย  ไชยนิตย์  นายกเทศมนตรีเมืองหนองหนองปรือ  ได้เปิดเผยว่า    ความคืบหน้าในการดำเนินการจัดสร้างสวนสาธารณะ  คาดว่าจะดำเนินการจัดสร้างแล้วเสร็จตามกำหนด ตามแบบแผนที่วางไว้  ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้พื้นที่ สวนสาธารณะดังกล่าว ในการทำกิจกรรมต่างๆ เช่นการออกกำลัง ในยามเช้าและยามเย็น หรือตามความเหมาะสม เน้นย้ำในเรื่องของความปลอดภัย  สภาพแวดล้อม มอบให้ประชาชนที่มาใช้บริการสวนสาธารณะได้สัมผัสธรรมชาติและอากาศที่บริสุทธิ์.