คริสเตียนชาวฟิลิปปินส์-ไทย จากทั่วโลกกว่า 300 คน ร่วมกิจกรรมอธิษฐานขอพรพระเจ้า

0
173

เมื่อ 13 เมษยน 62 ที่ สถานอบรมคริสเตียนแบ๊บติสต์ เลียบถนนชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา   Ptr. Gani H.Sison ประธานกลุ่ม อินเตอร์เนชั่นแนล ฟิลิปปินส์ เป็นประธานเปิดประชุมและทำกิจกรรม ร่วมกิจกรรมอธิษฐานขอพรพระเจ้า โดยมีคริสเตียนชาวฟิลิปปินส์และชาวไทย จากทั่วโลก กว่า 300 คน เข้าร่วมงาน  โดยบรรยากาศภายในงานมีการร่วมกันทำกิจกรรม เริ่มด้วยพิธีนมัสการที่คริสตจักร ประกอบด้วยการศึกษาพระคัมภีร์ของศาสนาคริสต์ ต่อเนื่องด้วยการอธิษฐานขอพรพระเจ้า และร้องเพลงร่วมกันโดยการใช้เครื่องดนตรีเข้ามาประกอบ ตามขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมความเชื่อ ของศาสนาคริสต์เพื่อสรรเสริญพระเยซู

             จากนั้นมีกิจกรรมสามัคคีธรรม หมายถึง การร่วมพูดคุยสันทนาการ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด เชื่อมสัมพันธไมตรี และขอขอพรพระเจ้า เพื่อให้ประเทศไทยพบความสงบสุขรักใคร่สามัคคีปรองดอง ให้ทุกชนชาติศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข.