ครม.ไฟเขียว ตั้งกองทุนช่วยเหลือภาคผลิต-บริการ เว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม กิจการศูนย์ข้อมูล -อากรนำเข้า Car seat (20%) นับตั้งแต่ประกาศในราชกิจจาฯ ถึง 31 ธ.ค.66

0
39

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาถึงการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือ ในการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการ ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ซึ่งเป็นการช่วยเหลือประชาชน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและภาคบริการ ให้เกิดศักยภาพทางการแข่งขัน และปรับตัวเพื่อใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้า  • อนุมัติหลักการให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับผู้ประกอบการ ในกิจการศูนย์ข้อมูล หรือ Data Center ในประเทศไทย
  • การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับผู้ประกอบการที่ให้บริการพื้นที่ sever และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อการจัดเก็บประมวลผล หรือเชื่อมต่อข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  • เห็นชอบให้ยกเว้นอากรคาร์ซีทสำหรับเด็กที่นำเข้าจากต่างประเทศร้อยละ 20 โดยให้มีผลถัดจากวันที่ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาจนถึงสิ้นปี 2566


ทั้งนี้ เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน สนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กและเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับที่ 13 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ย. 65