ครม.อนุมัติโครงการเราชนะ ลงทะเบียน 29 ม.ค.-12 ก.พ.64

0
172
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ระลอกใหม่ ในโครงการเราชนะ  ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้เสนอ โดยจะจ่ายเงินเยียวยารายละ 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวมคนละ 7,000 บาท ให้กับแรงงานที่อยู่นอกระบบ เช่น ผู้ประกอบการอิสระ หาบเร่ แพงลอย รับจ้างเกษตรกรและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ครอบคลุมเป้าหมาย 31.1 ล้านคน กรอบวงเงินงบประมาณ 2- 2.1 แสนล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 5 เดือน คือเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้คาดว่าจะทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนและช่วยประคับประคองเศรษฐกิจในระยะถัดไป

นอกจากนี้ที่ประชุม ครม.ยังได้เห็นชอบโครงการคนละครึ่งรอบใหม่  จำนวน 1.34 ล้านสิทธิ์ โดยเป็นสิทธิ์คงเหลือจากคนละครึ่งระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ในส่วนของโครงการคนละครึ่งที่จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรอบใหม่ในวันพรุ่งนี้ (20 มกราคม 2564) ผ่าน www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่เวลา06.00 น. และจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่ 25 มกราคม 2564 จนถึง 31 มีนาคม 2564 โดยยังคงเงื่อนไขเดิม

ด้านนายอาคม เติมพิทยาไพสิทธิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  กล่าวว่า  สำหรับคุณสมบัติผู้ที่เข้าร่วมโครงการไทยชนะคือ เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ตามมาตรา 33 ไม่เป็นลูกจ้างพนักงานในหน่วยงานรัฐ  ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ไม่เป็นผู้รับบำนาญและไม่เป็นมีรายได้เกิน 3 แสนและเงินฝากทุกบัญชีต้องไม่เกิน  5 แสนบาท โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 29 มกราคม-12 กุมภาพันธ์ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com พร้อมย้ำว่า ในการให้สิทธิ์รับการช่วยเหลือครั้งนี้ จะใช้แพลตฟอร์มแอปพลิเคชันเพื่อให้เกิดความสะดวกในการรับโอนเงินจากรัฐบาล ส่วนวิธีการรับเงินจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินช่วยเหลือตลอดระยะโครงการไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน โอนเงินให้สัปดาห์ละครั้งเริ่มวันที่ 5 กุมภาพันธ์จนกว่าจะครบวงเงิน กลุ่มประชาชนที่มีฐานข้อมูล แอฟเป๋าตังค์ เช่น คนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน จะจ่ายเงินรายสัปดาห์ๆ ละ 1,000 บาท จนครบวงเงิน โดยจะโอนเงินครั้งแรกในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 และกลุ่มสุดท้ายคือ ประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลภาครัฐ โดยจะเปิดให้ลงทะเบียน 8 กุมภาพันธ์ 2564  โดยรัฐจะทำการโอนเงินให้ในวันพฤหัสทุกสัปดาห์ทั้งนี้จะสามารถโอนเงินงวดแรกได้ 18 กุมภาพันธ์ 2564นี้

สำหรับการใช้สิทธิ์สามารถนำไปชำระค่าสินค้า ผ่านร้านค้าธงฟ้าและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เท่านั้น ระยะเวลาการใช้เงินได้ถึง  31 พฤษภาคม 2564 และหากใช้สิทธิไม่หมดจะไม่มีสิทธิใช้เงินต่อ ในส่วนร้านค้าที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่ 29 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2564 – สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์