คนแห่ร่วมงานแม่โจ้ชวนยิ้ม ชิมกัญ(ชา) ชิมเมนูเด็ดจากกัญชา 47 ร้านดัง

เมื่อ 8.30 น.วันที่ 20 กุภาพันธ์ 64  ประชาชนทุกสารทิศเดินทางไปยัง โรงปลูกกัญชาทางการแพทย์ 16,700 ต้น ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อร่วมงาน แม่โจ้ชวนยิ้ม ชิมกัญ(ชา) โดยต้องต่อแถวเพื่อคัดกรองโควิด และลงทะเบียนเพื่อรับคูปองรอนำไปแลกเมนูเด็ดที่ปรุงส่วนผสมของใบกัญชาที่หลากหลายกว่า 47 ร้าน โดยร้านสตรีทฟู้ดส์และร้านอาหารชื่อดังในเชียงใหม่ และกรุงเทพฯ มาร่วมออกบูธ และรังสรรค์เมนู ร้านละ 3 เมนู โดยจัดเตรียมไว้เมนูละ 100 ชุด ทั้งอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม  ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับชมการปรุงอาหาร และชิมฟรีตลอดการจัดงาน ซึ่งผู้ร่วมงานทุกคน จะสามารถเลือกรายการอาหารที่ตนเองสนใจได้ เพียงห้ารายการเท่านั้น  ตามมาตรการการป้องกันอันตรายกับผู้บริโภค ที่อาจมีอาการแพ้สารสำคัญในพืชกัญชา  โดยมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมเพียง 500 คน ตามมาตรการสาธารณสุข ในการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

โดยมีพิธีเปิดโดย นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อม ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ซึ่งรองผู้ว่าเชียงใหม่พร้อมอธิการบดี ม.แม่โจ้  ได้สาธิตการทำเมนูไข่เจียวใบกัญชา และผัดกระเพราใบกัญชา บนเวทีเปิดงานด้วย


ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้มอบหมายให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติรับผิดชอบดำเนินการ เพื่อเป็นการต่อยอดจากงานวิจัย จากโครงการปลูกและเก็บเกี่ยวกัญชาเพื่อทางการแพทย์ในระบบอินทรีย์ระดับ อุตสาหกรรม ที่ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ในการที่จะนำชิ้นส่วนของกัญชา นอกจากช่อดอก มาใช้ประโยชน์และทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ โดยมีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นต้นแบบในเรื่องการนำมาใช้ปรุงเป็นเมนูอาหาร และได้รับการสนับสนุนจากองค์การอาหารและยา (อย.)ด้วย  การจัดงานในครั้งนี้จะเป็นการทดสอบ และทำให้ทราบถึงคุณสมบัติที่ดีของกัญชา ในการนำมาใช้ปรุงอาหาร ตลอดจน เป็นการประเมินผลข้อมูลที่นำไปสู่การวางหลักเกณฑ์ ทั้งวิธีการและปริมาณการใช้ที่เหมาะสม เพื่อหน่วยงานรับผิดชอบจะประกาศบังคับใช้เป็นกฎระเบียบตามกฎหมายต่อไป.