คณะ สสปน.ดูงานกลุ่มประมงนาเกลือ หนึ่งในโครงการกิจกรรมประเมินศักยภาพของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่

0
162

เมื่อ 21 ธันวาคม 61 นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวต้อนรับ นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. และคณะ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน กลุ่มประมงนาเกลือ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการกิจกรรมประเมินศักยภาพของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่ (FAM Trip 7 Themes) ของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์กรมหาชน) หรือ สสปน. โดยมี นางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว และนายบุญมา กอเซ็ม ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านนาเกลือ ร่วมให้การต้อนรับ

โดยคณะจาก สสปน. ได้เดินทางเข้าศึกษา เรียนรู้ถึงประโยชน์ของการปลูกหญ้าเทียม (ซั้งเชือก) เพื่อรักษาทรัพยากรใต้ท้องทะเล ดูแล ฟื้นฟู คืนสภาพแวดล้อมให้กับท้องทะเล โดยเป็นชุมชนที่ยังอนุรักษ์วัฒนธรรม สืบสานวิถีการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีมาแต่โบราณ และนับเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเมืองพัทยา ที่หาชมได้ยาก ประกอบกับเมืองพัทยา มีความสะดวกด้านการคมนาคม อยู่ใกล้กับสนามบินทั้ งสุวรรณภูมิและอู่ตะเภา มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกตามความต้องการ มีความพร้อมในการพัฒนาทุกๆ ด้าน ดังนั้นการเดินทางมาของ สสปน.ในครั้งนี้ เพื่อประเมินศักยภาพ ความพร้อมในการยกระดับเมืองต่างๆของไทย ให้เป็นจุดมุ่งหมายปลายทางแห่งการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ (Preferred Mice Destination) เป็นการเพิ่มทางเลือกผู้จัดงาน อันเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ การพัฒนาพื้นที่และเส้นทางในพื้นที่เป้าหมาย 7 Theme เป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาด ในการนำเสนอสินค้าและบริการใหม่ๆ ให้แก่กลุ่มผู้ซื้อ ซึ่งเป็นนักเดินทางธุรกิจให้สามารถมีทางเลือกหลากหลาย ในการพิจารณามาจัดงานในประเทศไทยต่อไป.