การประปาส่วนภูมิภาค 234 สาขา พร้อมรับฝนที่ตกหนักช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้

0
91

นายหลักชัย พัฒนเจริญ รองผู้ว่าการรักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค กล่าวว่า จากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศจะมีฝนตกตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม และจะมีฝนตกหนักในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายนนั้น เพื่อให้ได้ใช้น้ำใสได้ตามปกติต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง แม้ในยามเกิดอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ซึ่งปัญหาที่พบบ่อยในช่วงฤดูฝนคือ คุณภาพน้ำที่จะขุ่นมากขึ้น จากการชะหน้าดินบนภูเขาลงสู่แม่น้ำ รวมถึงความแรงของน้ำที่อาจสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์และท่อประปา จนส่งผลต่อการให้บริการน้ำประปาคุณภาพแก่ประชาชนการประปาส่วนภูมิภาคได้ให้ทั้ง 234 สาขา เตรียมพร้อมใน 4 มาตรการหลักแล้วคือ มาตรการติดตาม เฝ้าระวังแหล่งน้ำ ปริมาณ คุณภาพ โดยติดตามสถานการณ์รับฟังข้อมูลตลอดเวลา มาตรการเผชิญเหตุได้เตรียมเครื่องสูบน้ำ ซ่อมท่อประปา เตรียมทุกอย่างให้พร้อมเผชิญเหตุเพื่อกรณีเกิดไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดหรือไม่เกิดเลย


มาตรการฟื้นฟูเมื่อเกิดเหตุแล้วต้องแก้ไขซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และมาตรการป้องกันด้วยการเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว ทุกครั้งที่เกิดต้องมีการทบทวนเพื่อเป็นบทเรียนสู่การป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในครั้งถัดไป ยืนยันการประปาส่วนภูมิภาคทุกแห่งพร้อมให้บริการและช่วยเหลือประชาชน รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่มีปัญหาเรื่องน้ำประปา ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อตรงที่การประปาสาขา หรือโทรสายด่วน 1662