การบินไทยให้ความร่วมมือออสเตรเลียกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19

0
237

กรุงเทพฯ -การบินไทยให้ความร่วมมือออสเตรเลียกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 บินจากกรุงเทพฯ-บริสเบน  ขณะที่รฟม.เข้มมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อไวรัส ทั้ง MRT และอาคารสำนักงานจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

เรืออากาศเอกปรารถนาพัฒนศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายความปลอดภัย ความมั่นคง และมาตรฐานการบินบริษัท การบิน ไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าได้รับทราบจากทางการออสเตรเลียในกรณีตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 1 คน มีประวัติการเดินทางเที่ยวบินทีจี 473 กรุงเทพฯ-บริสเบน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งบริษัทฯได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดโดยให้ความร่วมมือส่งมอบข้อมูลของผู้โดยสารในเที่ยวบินดังกล่าวตามที่ทางการออสเตรเลียร้องขอซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล ทั้งนี้ บริษัทฯยังคงดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดแบบ Deep Cleaning ในอากาศยานอย่างต่อเนื่อง

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า รฟม.ในฐานะหน่วยงานกำกับผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง)ได้ดำเนินมาตรการด้านสุขภาพอนามัยในระบบรถไฟฟ้าทั้ง 2 สาย อย่างต่อเนื่องตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT รวมถึงคุมเข้มมาตรการดูแลสุขอนามัยและสุขภาพของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานภายในรฟม. ตลอดจนผู้มาติดต่อ 

Loading…

ทั้งนี้รฟม.ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถานการณ์ดังกล่าวจึงเพิ่มมาตรการการทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน รฟม.โดยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในอาคารสำนักงานและบริเวณโรงอาหารของรฟม.เป็นประจำทุกสัปดาห์ จนกว่าสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 จะคลี่คลาย พร้อมกันนี้ยังคงให้ดำเนินการตามมาตรการด้านสุขภาพอนามัยภายในสำนักงาน รฟม.อย่างต่อเนื่อง อาทิการจัดเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิพนักงานและผู้มาติดต่อการจัดจุดให้บริการแอลกอฮอล์ล้างมือและแจกหน้ากากอนามัยภายในอาคารสำนักงานอย่างทั่วถึงการมอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแก่พนักงาน เพื่อใช้ในการติดตามสังเกต และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคภายในสำนักงานการจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และคำแนะนำในการปฏิบัติตนของพนักงานเพื่อเป็นประโยชน์ในการดูแลตนเองรวมถึงคนรอบข้าง ตลอดจนให้พนักงาน รฟม.ปฏิบัติตามประกาศ รฟม. เรื่องการไม่อนุมัติหรืออนุญาตให้บุคลากร รฟม.เดินทางไปประเทศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 และเพื่อสร้างความมั่นใจว่า รฟม.จะสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างราบรื่นในช่วงสถานการณ์การแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19.-สำนักข่าวไทย