กอนช. ยังคงเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลล้นตลิ่งต่อเนื่อง รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศวันนี้ (30 ส.ค.65)

0
59

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ยังคงเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลล้นตลิ่งต่อเนื่อง พร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำสูงขึ้นหลังเขื่อนเเควน้อยบำรุงแดน เขื่อนอุบลรัตน์ และเขื่อนลำตะโคง หลังปรับเพิ่มการระบายน้ำกระทบหลายพื้นที่

รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศวันนี้ (30 ส.ค.65) ว่า ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ ช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมามีฝนตกหนักบริเวณ จ.พระนครศรีอยุธยา 192 มิลลิเมตร , าชบุรี 103 มิลลิเมตร และตราด 68 มิลลิเมตร พร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำชีล้นตลิ่ง ใน จ.ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ถึงวันที่ 31 สิงหาคม และเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำมูลล้นตลิ่ง ใน จ.ศรีสะเกษ บริเวณ อ.ราษีไศล ยางชุมน้อย อุทุมพรพิสัย เมืองศรีสะเกษ และกันทรารมย์ ด้านเขื่อนเเควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก ได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำ เป็นวันละ 220 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที อาจส่งผลกระทบต่อระดับน้ำในแม่น้ำน่านและแม่น้ำแควน้อย // เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำแบบขั้นบันได เป็นวันละ 25 ล้านลูกบาศก์เมตรอาจส่งผลกระทบต่อระดับน้ำในแม่น้ำพองและแม่น้ำชี // เขื่อนลำตะโคง จ.บุรีรัมย์ ระบายน้ำประมาณ 167 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งประมาณ 1,100 ไร่ ขณะที่ภาพรวมปริมาณน้ำแหล่งน้ำทุกขนาด 51,735 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 63 และเฝ้าระวังน้ำสูงกว่าเกณฑ์บริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำ 8 แห่ง คือ แม่งัด ป่าสักชลสิทธิ์ อุบลรัตน์ น้ำพุง แควน้อย ขุนด่านปราการชล หนองปลาไหล และบึงบอระเพ็ด


(กอนช.) ยังได้ติดตามการบริหารจัดการน้ำเขื่อนเจ้าพระยาและการแก้ปัญหาน้ำท่วม จ.พระนครศรีอยุธยา หลังเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำที่ปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 5 อำเภอ คือ อ.บางบาล อ.บางปะหัน อ.เสนา อ.ผักไห่ และ อ.ท่าเรือ โดยเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้ระดับน้ำไม่ส่งผลกระทบกับประชาชน และให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด พร้อมกำชับเร่งรัดให้แก้ปัญหาแนวฟันหลอบริเวณเขื่อนเจ้าพระยา เพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่


ขณะเดียวกันให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำในการระบายน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาไปทางฝั่งตะวันตก ตะวันออก และท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเชื่อมโยงไปแต่ละจังหวัดที่มีทางน้ำผ่านไปสู่ทะเล รวมถึง กรุงเทพมหานคร เพื่อป้องกันระดับน้ำเพิ่มสูงจนส่งผลกระทบต่อประชาชน