กอนช. ขอให้ประชาชนในภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกระวังเกิดฝนตกในบางพื้นที่

0
155

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ขอให้ประชาชนในภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกระวังเกิดฝนตกในบางพื้นที่ พร้อมให้กรมชลประทานเร่งก่อสร้างประตูระบายน้ำแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำและอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำยมตอนล่างรายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศวันนี้ (28 ม.ค.65) ว่า ประเทศไทยตอนบนอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้า , ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนภาคใต้มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง แล้วช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมามีฝนตกหนักบริเวณ จ.ตราด 51 มิลลิเมตร , เชียงใหม่ 47 มิลลิเมตร และกรุงเทพมหานคร 41 มิลลิเมตร ขณะที่ภาพรวมปริมาณน้ำใช้การแหล่งน้ำทั้งประเทศทุกขนาด 34,594 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 60 และแหล่งน้ำขนาดใหญ่ 27,729 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 58 จุดเฝ้าระวังน้ำน้อยในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ 5 แห่ง คือ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เขื่อนภูมิพล อ่างเก็บน้ำแม่จาง และเขื่อนสิริกิติ์ ส่วนคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและการเกษตร ณ จุดเฝ้าระวัง ในแม่น้ำสายหลัก แม่น้ำเจ้าพระยา ท่าจีน บางปะกง แม่กลองอยู่ในเกณฑ์ปกติ ยกเว้นแม่น้ำท่าจีนและแม่กลองมีปริมาณออกซิเจนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน


และ (กอนช.) ยังได้ติดตามงานแก้ปัญหาด้านน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำยมตอนล่างที่ประสบปัญหาด้านขาดแคลนน้ำและอุทกภัยเป็นประจำทุกปี และสภาพพื้นที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ โดยกรมชลประทานได้วางแผนก่อสร้างประตูระบายน้ำตลอดช่วงแม่น้ำยม เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงแล้งและหน่วงชะลอน้ำเพื่อผันน้ำเข้าทุ่งหรือแก้มลิงในช่วงน้ำหลาก ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยและการขาดแคลนน้ำ ด้วยการทำโครงการประตูระบายน้ำ 4 แห่ง คือ โครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เก็บกักน้ำได้ประมาณ 7 ล้านลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาก่อสร้าง 5 ปี พื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 2,568 ครัวเรือน คาดใช้ได้ปี 2565 // โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำบ้านวังจิก ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ระยะเวลาก่อสร้าง 8 ปี เพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ 37,397 ไร่ คาดแล้วเสร็จต้นปี 2566


รวมทั้ง โครงการประตูระบายน้ำท่าแห ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร เก็บกักน้ำได้ 12 ล้านลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาก่อสร้าง 6 ปี มีพื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 1,412 ครัวเรือน คาดแล้วเสร็จปี 2565 และสุดท้าย โครงการประตูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง ต.ไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ระยะเวลาก่อสร้าง 5 ปี หากก่อสร้างแล้วเสร็จเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 28,868 ไร่ เมื่อการสร้างประตูระบายน้ำทั้ง 4 แห่งแล้วเสร็จทั้งหมดจะสามารถสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและการเกษตรช่วงหน้าแล้งให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำยมตอนล่างได้ดี