กอนช. ขอให้ประชาชนหลายพื้นที่ทั่วประเทศระวังฝนตกหนัก รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศวันนี้ (22 มิ.ย.65)

0
85

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ขอให้ประชาชนหลายพื้นที่ทั่วประเทศระวังฝนตกหนัก พร้อมให้กรมทรัพยากรน้ำเร่งตรวจสอบคุณภาพน้ำของระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษาของ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศวันนี้ (22 มิ.ย.65) ว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง ช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมามีฝนตกสูงสุดบริเวณ จ.ตรัง 113 มิลลิเมตร , สุพรรณบุรี 68 มิลลิเมตร และสระแก้ว 68 มิลลิเมตร


ขณะที่ภาพรวมปริมาณน้ำแหล่งน้ำทุกขนาด 44,716 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 55 โดย กอนช.ยังคงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้ามาตรการรับมือฤดูฝนปีนี้ต่อเนื่อง อย่างกรมทรัพยากรน้ำได้เร่งติดตามผลบำรุงรักษา


และตรวจสอบคุณภาพน้ำของระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษาในพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เพื่อให้ระบบฯสามารถผลิตน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค – บริโภคเพียงพอ ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน