กอนช. ขอให้ประชาชนภาคอีสานและภาคใต้ระวังฝนตกหนัก

0
63

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ขอให้ประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ระวังฝนตกหนัก พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำหน้าแล้งและฤดูฝนปีนี้อย่างเคร่งครัดรายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศวันนี้ (7 มิ.ย.65) ว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ โดยมีฝนตกหนักบางแห่ง ช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมามีฝนตกหนัdบริเวณ จ.นครศรีธรรมราช 116 มิลลิเมตร , ตราด 67 มิลลิเมตร และน่าน 44 มิลลิเมตร


ขณะที่ภาพรวมปริมาณน้ำแหล่งน้ำทุกขนาด 46,042 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 56 ทั้งนี้ กอนช. ได้ให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดำเนินการเจาะน้ำบาดาลโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร บริเวณ ต.หนองหิน อ.เมือง จ.ยโสธร และให้กรมเจ้าท่า ขุดลอกร่องน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ บริเวณน้ำหาดปอ อ.ควนเนียง จ.สงขลา , น้ำปากบางสะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา , น้ำปูลากาปะและร่องน้ำปูลาวาจิ อ.เมือง จ.นราธิวาส


และยังได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำหน้าแล้งและฤดูฝนปีนี้อย่างเคร่งครัด ด้วยการให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบในการผลิตน้ำประปาสำรวจแหล่งน้ำสำรองสำหรับผลิตน้ำประปา // จัดทำแผนปฏิบัติการในแต่ละพื้นที่ให้ชัดเจน และดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุ วางแผนจัดเก็บน้ำสำรองทุกแห่งทั้งผิวดินและใต้ดิน เพื่อรองรับหน้าแล้ง // ขอให้ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำและเตรียมพื้นที่ลุ่มต่ำรองรับการเก็บน้ำ // สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรน้ำ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายภาคประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในชุมชน เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาน้ำทั้งระบบ