กอนช. ขอให้ปชช.ระวังฝนตกหนักหลายพื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะ กทม.และปริมณฑล รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศวันนี้ (28 มิ.ย.65)

0
83

รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศวันนี้ (28 มิ.ย.65) ว่า ภาคเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง ช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมามีฝนตกสูงสุดบริเวณ จ.เลย 75 มิลลิเมตร , อุทัยธานี 67 มิลลิเมตร และฉะเชิงเทรา 64 มิลลิเมตรขณะที่ภาพรวมปริมาณน้ำแหล่งน้ำทุกขนาด 44,247 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 54 พร้อมเฝ้าระวังน้ำสูงกว่าเกณฑ์บริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำ 3 แห่ง คือ กิ่วคอหมา กิ่วลม และน้ำพุง โดย กอนช.ยังคงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้ามาตรการรับมือฤดูฝนปีนี้ต่อเนื่อง


อย่างกรุงเทพมหานคร เร่งขุดลอกคลอง บริเวณคลองมหาศร เขตหนองแขม และคลองพระไชยยศสมบัติ เขตบางขุนเทียน เพื่อเปิดทางน้ำให้ไหลได้สะดวก พร้อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำให้สามารถทำงานได้เต็มที่และมีประสิทธิภาพสูงสุด