กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) เฝ้าระวังฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ภาคใต้

0
188

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) เฝ้าระวังฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมเร่งช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำและทุ่งรับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างที่ถูกน้ำท่วมขังมานานรายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศวันนี้ (5 พ.ย.64) ว่า ประเทศไทยตอนบนมีบริเวณความกดอากาศสูงกับลมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกพัดปกคลุมทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนน้อย ส่วนบริเวณภาคใต้ยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง เนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศมาเลเซีย ประกอบกับ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ แล้วช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมามีฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณ จ.เชียงราย 77 มิลลิเมตร // นครราชสีมา 1 มิลลิเมตร // สถุพรรณบุรี 14 มิลลิเมตร // กาญจนบุรี 10 มิลลิเมตร // ระยอง 41 มิลลิเมตร และสุราษฎร์ธานี 99 มิลลิเมตร โดยแม่น้ำสายหลักทั่วประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ยกเว้นภาคเหนือมีแนวโน้มลดลง ภาพรวมปริมาณน้ำทั้งประเทศ 62,865 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 77 และแหล่งน้ำขนาดใหญ่ 54,927 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 77 จุดเฝ้าระวังน้ำน้อยยังคงอยู่ในพื้นที่ 6 แห่ง เฝ้าระวังน้ำมาก 17 แห่ง บริเวณเขื่อนนฤบดินทรจินดา เขื่อนลำพระเพลิง เขื่อนแม่มอก เขื่อนลำตะคอง อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนลำนางรอง เขื่อนทับเสลา เขื่อนขุนด่านปราการชล อ่างเก็บน้ำบึงบอระเพ็ด เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนกระเสียว เขื่อนมูลบน เขื่อนลำแซะ และบึงหนองหารกุมภวาปี พร้อมเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก – ดินถล่มช่วง 1-2 วันนี้บริเวณ จ.เชียงราย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และอุทัยธานี


(กอนช.) ยังได้เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและทุ่งรับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างที่รับน้ำมาเป็นระยะเวลานานด้วยการให้ สทนช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำให้สถานการณ์ท่วมขังในหลายพื้นที่ลดลงโดยเร็ว โดยกรมชลประทานได้เพิ่มการระบายน้ำในเขตทุ่งเจ้าเจ็ดเพื่อให้น้ำไหลสู่ทุ่งพระยาบรรลือมากขึ้น พร้อมเพิ่มการระบายน้ำผ่านคลองสายหลัก 5 คลอง คือ คลองญี่ปุ่นใต้ คลองขุนศรี คลองลากฆ้อน คลองขุดใหม่ และคลองพระอุดม รวมทั้ง คลองสายย่อยต่าง ๆตามความเหมาะสม ซึ่งการเพิ่มการระบายน้ำจะทำให้ระดับน้ำในทุ่งเจ้าเจ็ดและทุ่งผักไห่ลดลง พร้อมทั้ง ปรับลดการรับน้ำเข้าทุ่งเจ้าเจ็ดและทุ่งผักไห่ ทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าทุ่งลดลงด้วย


ขณะเดียวกัน สทนช. ได้ประสานกระทรวงมหาดไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วน พร้อมจัดถุงยังชีพและอุปกรณ์อื่นๆ และสุขาลอยน้ำให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้วย โดย สทนช. ยังติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ปรับแผนการบริหารจัดการน้ำในทุ่งรับน้ำได้ทันท่วงที