กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู่อากาศยาน มอบเข็มพระราชทานฯ ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม

0
194
พลตรี พัลลภ เฟื่องฟู ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน อัญเชิญเข็มพระราชทาน ปปร. (รัชกาลที่ 7) พร้อมด้วยใบประกาศเกียรติคุณ  ให้กับ คุณงามจิต เอมเมอสัน ประธานฝ่ายงานการกุศล พัทยาสปอร์ตคลับ (PSC)  ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ที่บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม
พลตรี พัลลภ เฟื่องฟู ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน อัญเชิญเข็มพระราชทาน ปปร. (รัชกาลที่ 7) พร้อมด้วยใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับ คุณงามจิต เอมเมอสัน ประธานฝ่ายงานการกุศล พัทยาสปอร์ตคลับ (PSC) ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ที่บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม

เมื่อ 18 กันยายน 61 กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู่อากาศยาน จังหวัดชลบุรี ได้รับพระราชทานเข็มเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ ปปร. ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7  ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้หน่วยทหารปืนใหญ่ฯ เพื่อมอบเข็ม ให้แก่ผู้ที่มีความเหมาะสม ที่ช่วยเหลือสร้างเกียรติภูมิ และเป็นผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม

พลตรี พัลลภ เฟื่องฟู ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ประธานในพิธี ได้อัญเชิญเข็มพระราชทาน ปปร. (รัชกาลที่ 7) พร้อมด้วยใบประกาศเกียรติคุณ  ให้กับ นางงามจิต เอมเมอร์สัน ประธานฝ่ายงานการกุศล พัทยาสปอร์ตคลับ (PSC)  ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ที่บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และเป็นเกียรติประกอบคุณงามความดีเสมอมา การได้เข้ารับเข็มพระราชทานในครั้งนี้ถือเป็นเกียรติอย่างสูงสุด ให้กับวงศ์ตระกูล และครอบครัว และยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจทำหน้าที่ช่วยเหลือสังคมต่อไป.