กองทุนหมู่บ้านชุมชนซอยกอไผ่ ประชุมแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับปันผลหุ้นเฉลี่ยคืน

0
495
กองทุนหมู่บ้านชุมชนซอยกอไผ่ เปิดการประชุมประจำเดือนกองทุนหมู่บ้าน พร้อมแจงรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับปันผลหุ้นเฉลี่ยคืน
กองทุนหมู่บ้านชุมชนซอยกอไผ่ เปิดการประชุมประจำเดือนกองทุนหมู่บ้าน พร้อมแจงรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับปันผลหุ้นเฉลี่ยคืน

เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 61 ที่ ชุมชนซอยกอไผ่ นายนิคม แสงแก้ว ประธานกองทุนหมู่บ้านชุมชนซอยกอไผ่ นายวิรัตน์ จ้อยจินดาประธานชุมชนซอยกอไผ่ นางสาวกัญฐนา พรชัย เลขาประธานชุมชนซอยกอไผ่ ร่วมการประชุมประจำเดือนกองทุน โดยเหรัญญิกได้ชี้แจง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับปันผลหุ้นเฉลี่ยคืนจำนวน 181 คน แบ่งจำนวนเงินตามหุ้นของแต่ละคนที่ซื้อเอาไว้ตั้งแต่ 1-5 หุ้น พร้อมติดตามเรื่องการชำระหนี้ ของลูกหนี้ กองทุน และกระบวนการผ่อนชำระ ให้เป็นไปตามขั้นตอน

ทั้งนี้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านชุมชนซอยกอไผ่ มีอยู่จำนวนกว่า 200 คน โดยงบประมาณกองทุนหมู่บ้านที่ภาครัฐสนับสนุนแก่ชุมชนซอยกอไผ่ ตั้งแต่รัฐบาลชุดเก่า จนถึงปัจจุบัน สามารถบริหารจัดการหมุนเวียน เงินกองกลางสะสมจนได้จำนวนกว่า  2  ล้านบาท กระจายสู่ชุมชนที่เป็นสมาชิกกองทุน เฉลี่ยท่านละไม่เกิน 30,000บาท ให้กู้เงินไปหมุนเวียนเป็นทุนทำกิน ต่อยอดเป็นอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว

ซึ่งทางด้านประธานกองทุนหมู่บ้านได้ทำการติดตามความคืบหน้า ในการนำเงินไปบริหารจัดการของสมาชิกที่กู้ยืมไปทั้งหมดนั้น โดยรวมสามารถนำไปต่อยอดอาชีพของตนเองได้เป็นอย่างดี เพราะจากการทำบัญชีรายรับรายจ่าย พบว่าเหล่าสามารถส่งเงินได้ตรงเวลา และครบตามจำนวน เป็นไปตามระบบและเป้าหมายกองทุนฯเป็นอย่างดี.