กองทัพเรือ ส่งชุดซ่อมสร้างบ้านเรือน กรมก่อสร้างและพัฒนา ช่วยผูประสบภัยพายุ “ปาบึก”

0
245

เมื่อ 06.30 น. วันที่ 28 มกราคม 62  พล.ร.ท.ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ สนับสนุนการสร้างบ้าน ให้กับประชาชนที่ประสบภัยจาก “พายุปาบึก” พื้นที่ภาคใต้ โดยมี นาวาเอก วิรัตน์ ก้อนทอง ผู้บังคับการ กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ นำกำลังพลและยุทโธปกรณ์ แถวรับการตรวจ พร้อมออกเดินทาง ณ หน้ากองบังคับการ กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นาวาเอก วิรัตน์ กล่าวว่า หลังได้รับสั่งการจาก กองทัพเรือ ให้จัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ในการช่วยเหลือซ่อมสร้างบ้านเรือนให้กับประชาชน ในพื้นที่ภาคใต้ ที่ประสบภัยพิบัติจาก “พายุปาบึก” จึงได้สนับสนุนทีมช่วยเหลือกำลังพล รวม 35 นาย ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ และเครื่องทุ่นแรง รวม 8 คัน ตลอดจน สิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ เครื่องไฟฟ้าฉุกเฉิน 1 เครื่อง และเครื่องมือสื่อสารอีกจำนวนหนึ่ง

พล.ร.ท.ชุมศักดิ์ ได้กล่าวบำรุงขวัญให้กำลังพลทุกนาย ที่เข้าร่วมภารกิจในฐานะตัวแทนของ กองทัพเรือ จงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยมิตรไมรตรีของสุภาพบุรุษทหารเรือ เพื่อคืนความสุขให้ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว และขอให้ผู้บังคับบัญชาดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยยึดถือความปลอดภัยเป็นหลัก ตลอดจน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย ผู้บัญชาการทหารเรือ ตามคำกล่าวที่ว่า “ที่ไหนมีภัย ที่นั่นต้องมีทหารเรือ”