กองทัพเรือ กระทำสัตย์ปฏิญาณตน ต่อธงชัยเฉลิมพล และสวนสนามวันกองทัพไทย

0
113

เมื่อ 18 มกราคม 62 พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน ต่อหน้าธงชัยเฉลิมพล และสวนสนามเนื่องในวันกองทัพไทย ในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปี 2562 โดยมี ผู้นำหน่วยขึ้นตรงของทัพเรือ และกำลังพล เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน ณ ลานสวนสนาม หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

    

ในการนี้  ได้มีการสาธิตการแสดงแฟนซีดริล จากนักเรียนจ่าทหารเรือ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ การยิงอาวุธฉับพลัน จากหน่วยทหารพราน นาวิกโยธิน และการช่วยเหลือตัวประกัน โดยหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ ที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้เข้าร่วมภายในงานอย่างมาก

สำหรับกำลังพลที่เข้าร่วมสวนสนามมี จำนวน 12 กองพัน ประกอบด้วย โรงเรียนนายเรือ,กองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ,หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ,กรมสารวัตรทหารเรือ,โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ,กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสัตหีบ,กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ,ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน,กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน,กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง,กรมรักษาฝั่งที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และกองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือกรุงเทพ    วันกองทัพไทย จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงกระทำยุทธหัตถี ชนะพระมหาอุปราชาของพม่า เมื่อวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จุลศักราช 954 ด้วยพระปรีชาสามารถ และความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว ทำให้สามารถเอาชนะข้าศึกด้วยพระองค์เอง ในขณะที่ตกอยู่ในวงล้อมของข้าศึกเพียงลำพัง ซึ่งเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ชาติไทย

ด้วยวีรกรรมครั้งนี้ ในปี 2523 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ ให้ถือเอาวันที่ 25 มกราคม ของทุกปี เป็นวันกองทัพไทย แต่ภายหลังได้มีการตรวจสอบความถูกต้องตามสุริยคติพบว่า แท้จริงแล้ววันที่ทรงกระทำยุทธหัตถี น่าจะตรงกับวันที่ 18 มกราคม ดังนั้น ในวันที่ 22 สิงหาคม 2549 คณะรัฐมนตรีจึงได้ประกาศให้เปลี่ยน วันกองทัพไทย เป็นวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา.