กองทัพบก กองทัพอากาศ จัดงานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

0
131

พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา เหล่าสมาคมแม่บ้านทหารบกและกำลังพล ร่วมงานน้อมรำลึกครบรอบ 111 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่กองบัญชาการกองทัพบก โดยมีผู้บังคับบัญชาชั้นสูง เหล่าสมาคมแม่บ้านทหารบก และกำลังพล เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง มีกิจกรรม ประกอบด้วย พิธีถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ชั้น 3 อาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ และพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 กองบัญชาการกองทัพบกขณะที่ กองทัพอากาศ พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย เนื่องในวันปิยมหาราช ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 


วันเดียวกันนี้ พลอากาศเอก ธนวิตต สกุลแสงประภา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ ณ พระลานพระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ