กลุ่มพัฒนาสตรี เทศบาลตำบลหนองปรือ จัดทำบุญเนื่องในกิจกรรมวันสตรีสากล

0
132

เมื่อ 6 มีนาคม 62   ที่เทศบาลเมืองหนองปรือ   นางจำเนียร  ไชยนิตย์   ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองหนองปรือ   นำคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรี  พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรี  เข้าร่วมกิจกรรมประชุมกลุ่มพัฒนาสตรี เทศบาลเมืองหนองปรือ  ประจำเดือนมีนาคม  ครั้งที่ 3/2562    นอกจากนี้ ในวันนี้ยังตรงกับวันสตรีสากล  ทางกลุ่มพัฒนาสตรีจึงได้รวมตัวกันทำกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม  ด้วยการตัดบาตรข้าวสารอาหารแห้งตั้งแต่ช่วงเช้า  โดยบรรดาสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรี  ต่างนำข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมในการตัดบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์  ทั้งนี้ในส่วนของอาหารแห้งที่ได้รับจากการตักบาตรในวันนี้   ทางกลุ่มพัฒนาสตรีจะได้นำไปช่วงเหลือผู้ยากไร้  ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ต่อไป

               หลังเสร็จสิ้นพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  นางจำเนียร  ไชยนิตย์   ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองหนองปรือ ได้นำสมาชิกร่วมทำบุญเพื่อความเป็นศิริมงคล  โดยพระสงฆ์ 9 รูป  จากวัดสุทธาวาสเจริญพระพุทธมนต์     พระให้ศีลให้พรตามลำดับ   สำหรับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี  เป็นวันสตรีสากล (International Women’s Day) หรือ วันสตรีแรงงานสากล (International Working Women’s Day) ซึ่งเป็นวันเฉลิมฉลองความสำเร็จทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของผู้หญิงในระดับโลก  วันสตรีสากลเกิดขึ้นจากกลุ่มกรรมกรหญิงในโรงงานทอผ้าของนิวยอร์ก ที่ได้พากันประท้วงเพื่อเรียกร้องสิทธิและขอขึ้นค่าตอบแทนจากนายจ้างของพวกเธอ แต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จเพราะมีคนลอบวางเพลิงโรงงานที่กลุ่มกรรมกรหญิงนั่งชุมนุมกันอยู่ ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง 119 คนจากเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งในวันที่เกิดเหตุคือ วันที่ 8 มีนาคม ค.ศ.1857.