กลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา รณรงค์แต่งกายชุดไทย ฝึกจัดดอกไม้ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา

0
405
นาง เนาวรัตน์ ค้าขาย ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา พร้อมเหล่าสมาชิกรณรงค์แต่งกายชุดไทย ฝึกจัดดอกไม้ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา
นาง เนาวรัตน์ ค้าขาย ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา พร้อมเหล่าสมาชิกรณรงค์แต่งกายชุดไทย ฝึกจัดดอกไม้ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา

เมื่อ 15 มีนาคม 61 ที่ สวนอาหารเรือนไทย พัทยา กลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร ร้อยพวงมาลัย จัดดอกไม้ และสานตะกร้าพลาสติก ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา ในบรรยากาศของวันที่ 2 ของการอบรม เป็นการอบรมจัดดอกไม้ ซึ่งทางคณะสมาชิกได้แต่งกายชุดไทย เพื่อรณรงค์ให้คนไทย เยาวชนไทย หันมาแต่งกายชุดไทย นำทีมโดย  นาง เนาวรัตน์  ค้าขาย ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา จำนวน 50 คน เข้าร่วมการอบรม  ซึ่งมี นาง วรรณา ยุติศรี รองประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา เจ้าของร้าน พิงค์ฟลาวเวอร์ มาเป็นวิทยากร ในการสอนจัดดอกไม้ ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 13-15 มีนาคม 61

สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตร “ร้อยพวงมาลัย จัดดอกไม้และสานตะกร้าพลาสติก”ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา  จัดขึ้นโดยสำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีให้มีความรู้ในกระบวนการสื่อสาร และพัฒนาบุคลิกภาพของตน ตลอดจนส่งเสริมให้กลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา มีบทบาทในการพัฒนาสังคม และมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว และชุมชน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ที่เป็นการส่งเสริมศักยภาพและบทบาทของสตรี ในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมให้มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและชุมชน ทั้งนี้ในการฝึกการร้อยพวงมาลัย จัดดอกไม้และสานตะกร้าพลาสติก เพื่อนำไปใช้ในพิธีการต่างๆ โดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึง ซึ่งพวงมาลัยนั้น มีความสำคัญเป็นอย่างมากในพิธีการต่างๆ อีกทั้งการจัดดอกไม้ก็มีความจำเป็นเช่นกัน

การสอนจัดดอกไม้โดยเจ้าของร้าน พิงค์ฟลาวเวอร์
การสอนจัดดอกไม้โดยเจ้าของร้าน พิงค์ฟลาวเวอร์