กลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา บริจาคถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ช่วยหายใจแก่โรงพยาบาลเมืองพัทยา

0
447

เมื่อ 25 มกราคม 61 ที่โรงพยาบาลเมืองพัทยา นางเนาวรัตน์ ค้าขาย ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา พร้อมด้วย นางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา และคณะสมาชิก ร่วมกันมอบถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ช่วยหายใจ แก่โรงพยาบาลเมืองพัทยา โดยมี นางรุ่งนภา ทับหนองฮี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองพัทยา เดินทางมารับมอบ และให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ด้วยกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการทางด้านการแพทย์อย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐาน อันจะเป็นการช่วยบรรเทา ตลอดจนรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ จึงได้เดินหน้าสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ให้แก่สถานพยาบาลในพื้นที่อำเภอบางละมุง เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วย และมีไว้สำรองใช้ ในกรณีที่ต้องมีการทดแทนอุปกรณ์เดิมที่มีการใช้ไปแล้ว หรือมีการชำรุดเสียหายไม่สามารถนำมาใช้ได้ ในโอกาสดังกล่าว กลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา จึงได้เดินทางไปมอบถังออกซิเจน หกคิว จำนวน 7 ถัง พร้อมอุปกรณ์ช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลเมืองพัทยา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 47,474 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยที่รับการรักษาอยู่ภายในอาคารต่างๆ

สำหรับกิจกรรมช่วยเหลือสังคมดังกล่าวของกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา ที่ผ่านมาได้มีการให้ความช่วยเหลือสถานพยาบาลในพื้นที่แล้ว อาทิ โรงพยาบาลบางละมุง จำนวน 1 แสนบาท และมูลนิธิกระท่อมพระสิริ จำนวน 50,000 บาท เพื่อเป็นการส่งต่อความสุข และช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในสังคมต่อไป.