กลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา ร่วมอบรมหลักสูตรอาหารไทยต่อยอดสร้างรายได้แก่สมาชิก

0
384

เมื่อ 24 กรกฎาคม 60 ที่ร้านอาหารเรือนไทย กลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา ได้นำกลุ่มสตรีที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตรอาหารไทย จำนวน 5 ชนิด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ 6 ของโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา โดยมีนายวิเชียร พงษ์พาณิช  รองนายกเมืองพัทยา  เป็นประธานในพิธีเปิด

สืบเนื่องจากสำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา ได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาขึ้น โดยวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีให้มีความรู้  ในกระบวนการสื่อสารและพัฒนาบุคลิกภาพของตน ตลอดจนส่งเสริมให้กลุ่มมีบทบาทในการพัฒนาสังคม  และมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว และชุมชนให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรีและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให้เหมาะสมกับหน้าที่ของผู้นำ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆในงบประมาณปี 2560

ที่ผ่านมาได้มีการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา โดยแบ่งออกเป็นกิจกรรม  อบรมหลักสูตรเบเกอรี่ จำนวน 5 ชนิด, อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา รุ่นที่ 3, อบรมหลักสูตรการบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ในการทำงาน, อบรมหลักสูตรการบริหารเวลา และการอบรมหลักสูตรเทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และในครั้งนี้เป็นการอบรมหลักสูตรอาหารไทย จำนวน 5 ชนิด ประกอบไปด้วย แกงป่าปลาเห็ดโคน, น้ำพริกกะปิ, น้ำพริกมะม่วงผักสด, แกงเหลือปลา, คั่งกลิ้มหมู, ทอดมันปลาอินทรีย์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและเทคนิคในการทำอาหารให้มีมาตราฐานมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้พบว่ามีสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 30 คน ส่วนวิทยากรในวันนี้พบว่าได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากร้านอาหารเรือนไทย ร่วมในการอบรมวันนี้