กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนในหลักการปฏิญญาโคเปนเฮเกน

0
135

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้หารือร่วมกับรองรัฐมนตรีด้านการประมงและนโยบายทางทะเล กระทรวงการค้า อุตสาหกรรมประมงนอร์เวย์ และคณะ โดยฝ่ายนอร์เวย์ ได้นำเสนอปฏิญญาโคเปนเฮเกน และข้อริเริ่มความยุติธรรมสีน้ำเงิน (Blue Justice Initiative) เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประชาคมโลกในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติผ่านการทำการประมง เช่น การฟอกเงิน การทำประมงผิดกฎหมาย การเลี่ยงภาษี การค้ามนุษย์ และได้เชิญชวนให้ประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าประมงในลำดับต้นๆ ของโลก สนับสนุนปฏิญญาโคเปนเฮเกน ซึ่งปัจจุบันมี 48 ประเทศทั่วโลกให้การสนับสนุนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนในหลักการ เนื่องจากเห็นว่าการเข้าร่วมจะทำให้ประเทศไทยมีเครือข่ายกับนานาประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการต่อต้านอาชญากรรมผ่านการทำการประมง รวมทั้งการทำประมงผิดกฎหมาย เพื่อเป็นอีกมาตรการหนึ่งในการเสริมสร้างการทำประมงให้มีความยั่งยืน


นอกจากนี้ ฝ่ายไทยได้ขอการสนับสนุนความเชี่ยวชาญจากนอร์เวย์ ในการสำรวจทรัพยากรประมงและสมุทรศาสตร์บริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันตอนล่าง เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังนอกชายฝั่ง และฝ่ายไทยก็หวังว่าจะได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและดำเนินการร่วมกันในการติดตามตำแหน่งและเส้นทางการเดินเรือ