กระทรวงมหาดไทย เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

0
98

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงภาพรวมในการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในพื้นที่ต่างจังหวัดว่า ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ให้ความร่วมมืออย่างดี ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้เตรียมอำนวยความสะดวก ทั้งการเดินทาง อาหารและความเป็นอยู่สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาค ที่จะเข้ามาร่วมพิธีในกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในระหว่างการประเมินจำนวนคนที่จะเข้าร่วมและสถานที่โดยรอบงานพระราชพิธีที่จะใช้รองรับประชาชน นอกจากนี้จะมีการจัดพิธีทำบุญและกิจกรรมสอดรับกับส่วนกลางเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง พร้อมจัดให้มีการถ่ายทอดสดไปยังทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ตลอดการจัดงานพระราชพิธีสำคัญในครั้งนี้ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยังกล่าวถึง การดำเนินการเฉลิมพระเกียรติในช่วงเวลาดังกล่าวว่า รัฐบาลได้สนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องจิตอาสา โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม เช่น โครงการถนน 1 จังหวัด 1 เส้นทาง ที่ให้จิตอาสาในพื้นที่ช่วยกันพัฒนาพื้นที่ของตนเอง รวมถึงการทำความสะอาดลำน้ำ คู คลอง สวนสาธารณะและสวนหย่อม ซึ่งจะเริ่มทยอยดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไป