กระทรวงมหาดไทย เชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนและจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 – 6 พฤษภาคมนี้ ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

0
123

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย กำหนดจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4 -6 พฤษภาคมนี้ จึงเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนและจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในทุกจังหวัด 

โดยในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีสวดมนต์ ทำบุญตักบาตร ณ วัดที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของแต่ละจังหวัด 

ส่วนวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่จังหวัดกำหนด โดยผู้เข้าร่วมพิธี/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นจิตอาสา แต่งกายด้วยชุดจิตอาสา สำหรับประชาชนทั่วไปแต่งกายด้วยชุดสุภาพ/สวมเสื้อสีเหลือง 

สำหรับวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ณ ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ที่จังหวัดกำหนด ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศนอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถร่วมรับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ซึ่งจะถ่ายทอดการจัดกิจกรรมในช่วงวันดังกล่าวได้อีกด้วย (สวท)

นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถร่วมรับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ซึ่งจะถ่ายทอดการจัดกิจกรรมในช่วงวันดังกล่าวได้อีกด้วย (สวท)