กระทรวงมหาดไทย ขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อนให้กับโลกใบเดียวนี้

0
101

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีส่งมอบถุงผ้าอเนกประสงค์ เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ 130 ปี ในปีพ.ศ. 2565 ตามโครงการ PEA Go Green ถือเป็นกิจกรรมในการร่วม Change for Good เพื่อประชาชนและเพื่อสังคมโดยรวม ตอกย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยเอาใจใส่ในเรื่องสิ่งแวดล้อม ต้องร่วมกันส่งเสริมขยายผลไปยังพนักงาน ครอบครัวของพนักงาน รวมถึงประชาชนทุกคน ด้วยการลดการใช้ถุงพลาสติกและนำถุงผ้าขนาดใหญ่มาไว้ใส่ของ ซึ่งสามารถนำกลับมาใส่ของได้ซ้ำ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะนายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA กล่าวถึงโครงการจัดทำของที่ระลึก 130 ปี กระทรวงมหาดไทย” เป็นหนึ่งในโครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ 130 ปี ด้วยการจัดทำถุงผ้าอเนกประสงค์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอย ลดปัญหาโลกร้อน ไม่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก รวมถึงเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีกับสิ่งแวดล้อม


นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยังได้ขับเคลื่อนโครงการในโอกาสดังกล่าว อีก 4 โครงการ ได้แก่ โครงการ PEA Community Mall (พีอีเอ คอมมูนิตี้ มอลล์) โครงการ PEA Go Green (พีอีเอ โก กรีน) ปลูกสมุนไพร โครงการ PEA จิตอาสา พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง และโครงการตลาดนัดชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA