กระชับความสัมพันธ์ราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

0
251

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เปิดเผยว่า ช่วงวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยหม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร ผู้แทนการค้าไทย เดินทางไปที่ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เข้าพบและประชุมหารือร่วมกับนายคาหลิด อับดุลอะซีซ อัลฟาลิฮ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุนราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ณ กระทรวงการลงทุน และหารือกับเจ้าชายอับดุลอาซิซ บิน ซัลมาน บิน อับดุลอาซิซ อัล ซาอุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ณ โรงแรมริทซ์?คาร์ลตัน กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย โดยได้มีการหารือเรื่องความร่วมมือด้านการลงทุนในอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ระหว่างไทยและราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย อาทิ ความร่วมมือและการลงทุนด้านพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน, ยานต์ยนต์ไฟฟ้า, การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการเกษตรยั่งยืน


โดยความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นการตอบโจทย์การพัฒนาประเทศของซาอุดีอาระเบีย ภายใต้ยุทธศาสตร์ 2030 และเป็นการสร้างโอกาสในการขยายการลงทุนของไทยในซาอุดีอาระเบีย พร้อมทั้งได้เชิญชวนให้ซาอุดีอาระเบียมาลงทุนในไทยด้วย รวมถึงหารือถึงแนวทางการจัดตั้งโครงสร้างการทำงานร่วมกันของทั้งสองฝ่าย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ประเทศ และขับเคลื่อนการดำเนินงานในทุกสาขาให้มีความต่อเนื่อง และสำเร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็ว พร้อมเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและนวัตกรรมของ Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนที่ใหญ่เป็นอันดับสองในตะวันออกกลาง


ส่วนวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะ เข้ารับฟังบรรยายเรื่องยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างด้านพลังงานของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย จัดโดยกระทรวงพลังงาน เกี่ยวกับพลังงานทดแทน การกักเก็บคาร์บอน และแนวทางในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไปสู่การใช้พลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน และเดินทางไปยังเมืองเจดดาห์ และหารือร่วมกับนายมูฮัมหมัด อบูเนย์ยัน ของ ACWA POWER ซึ่งเป็นผู้พัฒนาและผู้ดำเนินการกลุ่มผลิตภัณฑ์การผลิตไฟฟ้า โดยได้มีการหารือถึงโอกาสความร่วมมือระหว่างสองประเทศ ในการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตพลังงานสะอาดของภูมิภาค และการร่วมลงทุนด้านพลังงานทดแทน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศไทยในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ในปี 2050