กรมอนามัย แนะหน่วยเลือกตั้ง คุมเข้ม 6 ข้อปฏิบัติ

0
85

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงการเลือกตั้ง ทั้ง การเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดราชบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันพรุ่งนี้ (21 พ.ค.65) และการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพเทพมหานคร (ส.ก.) รวมถึงการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ในวันอาทิตย์นี้ (22 พ.ค. 65) ว่า ขอความร่วมมือแต่ละหน่วยเลือกตั้งให้เข้ม 6 ข้อปฏิบัติ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้คือสถานที่เลือกตั้ง ควรจัดให้มีการระบายอากาศดี ไม่แออัด ในหน่วยเลือกตั้งต้องกำหนดจุดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ไว้บริการประชาชนในทุกหน่วยเลือกตั้ง ทั้งก่อน และหลังเข้าคูหา ควรมีเจ้าหน้าที่ตรวจอุณหภูมิผู้มาใช้สิทธิ หากพบมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ควรให้แยกใช้สิทธิลงคะแนนในคูหาพิเศษ เพื่อไม่ให้ปะปนกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคนอื่น และแจ้งหน่วยบริการสาธารณสุข เพื่อดำเนินการต่อไป ควบคุม ดูแล ให้ผู้มีสิทธิ์และผู้ที่อยู่ในหน่วยเลือกตั้งสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา จัดระยะห่างของผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนเข้าไปยังคูหา เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดระหว่างกัน และควรมีการทำความสะอาดอุปกรณ์ หรือจุดที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อยๆ หรืออาจให้ประชาชน นำปากกาส่วนตัวมาเอง ซึ่งสามารถทำได้ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561


สำหรับประชาชนที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ก่อนไปขอให้ประเมินความเสี่ยงตนเองผ่าน “ไทยเซฟไทย” หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ และเมื่อถึงหน่วยเลือกตั้ง ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เลี่ยงการรวมกลุ่ม พูดคุย ควรใช้เวลาให้น้อยที่สุด หลีกเลี่ยงการตะโกนเชียร์ขณะนับคะแนน รวมทั้งเมื่อกลับถึงบ้านให้รีบอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที