กรมอนามัย แนะประชาชนและผู้ประกอบการ อย่าพึ่งตื่นตระหนกโรคไข้หวัดนก แต่ไม่ควรประมาท

0
36

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากกรณีพบเด็กหญิงชาวกัมพูชา เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดนก H5N1 ที่ประเทศกัมพูชา รวมถึงบิดาของเด็กรายนี้ก็ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ ส่งผลให้มีผู้ป่วยไข้หวัดนกในประเทศกัมพูชา 2 ราย นั้น สำหรับประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุขได้มีการเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัดกรมอนามัย แนะนำประชาชนและผู้ประกอบการ อย่าพึ่งตระหนกแต่ไม่ควรประมาท หากพบสัตว์ปีก เช่น นก ไก่ เป็ด ตายจำนวนมาก หรือตายผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ อาสาปศุสัตว์ อสม. และเจ้าหน้าปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที พร้อมหลีกเลี่ยงสัมผัสสัตว์ปีกที่มีอาการป่วย หรือตาย และห้ามนำซากสัตว์ปีกที่ป่วยตายมารับประทานหรือให้สัตว์อื่นกินเด็ดขาด กรณีการเลือกซื้อสัตว์ปีกที่มีชีวิต ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลั่งของสัตว์ รวมทั้งพื้นผิวที่สัตว์เหล่านั้นอาศัยอยู่ด้วย ผู้ประกอบการค้าอาหารในตลาดสดต้องเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด โดยล้างทำความสะอาดตลาดบริเวณจุดเสี่ยงเป็นประจำทุกวัน


สำหรับประชาชนควรเลือกเนื้อไก่และเป็ดสด จากแหล่งที่มีการรับรองมาตรฐานหรือร้านค้าประจำ และเลือกซื้อไก่และเป็ดสดที่ไม่มีลักษณะบ่งชี้ว่าอาจจะตายด้วยโรคติดเชื้อ เช่น เนื้อมีสีคล้ำ มีจุดเลือดออก ส่วนไข่ให้เลือกซื้อฟองที่ดูสดใหม่ไม่มีมูลไก่ หรือเป็ดติดเปื้อนที่เปลือกไข่ และล้างทำความสะอาดก่อนนำมาปรุงการปรุงประกอบอาหารไก่ เป็ด ควรผ่านการปรุงให้สุกโดยใช้ความร้อนให้อาหารสุกอย่างทั่วถึงด้วยอุณหภูมิตั้งแต่ 70 องศาเซลเซียสขึ้นไป อย่างน้อย 5 นาที เพื่อลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรครวมทั้งยาฆ่าแมลงตกค้าง หากมีอาการไม่สบาย เช่น มีไข้ ปวดศีรษะ หนาวสั่น เจ็บคอ ไอ ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที กรณีทำงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์หรือมีประวัติสัมผัสซากสัตว์ต้องแจ้งแพทย์ด้วย