กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมกระตุ้นชาวฮ่องกงซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทย

0
171

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ หรือทูตพาณิชย์ ที่ประจำการอยู่ในประเทศที่เป็นเป้าหมายในการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีความมั่งคั่ง ให้เข้ามาพักอาศัยระยะยาวในเมืองไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ที่ได้อนุมัติมาตรการกระตุ้นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในไทย ล่าสุด สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยในตลาดฮ่องกง ในหัวข้อ Property Investment in Thailand ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวฮ่องกงซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทย เพื่อใช้เป็นบ้านหลังที่ 2 และใช้เพื่อการพักผ่อนระยะยาว เนื่องจากปัจจุบันอสังหาริมทรัพย์ในฮ่องกงมีราคาสูง ประกอบกับชาวฮ่องกงมีความต้องการที่จะย้ายถิ่นฐานออกไปต่างประเทศ และมีความชื่นชมและมองไทยเป็นประเทศปลายทางยอดนิยม ประกอบกับนโยบายรัฐบาลที่เอื้อต่อการเข้ามาซื้อที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติ จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทย ที่จะจับตลาดลูกค้าชาวฮ่องกงได้เพิ่มขึ้น 


นอกจากนี้ ได้มีการนำเสนอธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยจัดคูหาประชาสัมพันธ์ และการนำเสนอในรูปแบบ Virtual Showcase ผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นระหว่างไทยและฮ่องกง โดยมีผู้เข้าร่วม อาทิ MQDC แมคโนเลีย กรุ๊ป , พฤกษา , แสนสิริ ซึ่งเข้าถึงผู้ชมในทันทีกว่า 600 ราย พร้อมทั้งเผยแพร่คลิปการจัดงานดังกล่าว ในเฟซบุ๊ก Thai Trade Centre Hong Kong เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถดูย้อนหลังได้


ปัจจุบันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีศักยภาพ มีความพร้อมรองรับการลงทุนจากต่างชาติ อาทิ โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประกอบกับสถานการณ์การเมืองในฮ่องกง ทำให้ชาวฮ่องกงมีความต้องการอพยพ โดยไทยเป็นจุดหมายอันดับต้นๆ เนื่องจากไทยมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่คล้ายคลึงกัน และราคาที่พักอาศัยของไทยที่มีราคาถูกกว่ามาก เหมาะสมสำหรับชาวฮ่องกงในการพิจารณาซื้อเพื่อประกอบธุรกิจหรือใช้เป็นบ้านหลังที่ 2 รวมทั้งเพื่อใช้สำหรับการพักผ่อนระยะยาว