กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนกลุ่มเสี่ยงระวังการระบาดของโรคไข้ฉี่หนู

0
295

ประเทศไทยประสบกับภาวะฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ ส่งผลให้มีจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคเลปโตสไปโรสิส (โรคไข้ฉี่หนู) เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก โดยสถานการณ์โรคเลปโตสไปโรสิส 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 25 ตุลาคม 2565 มีรายงานผู้ป่วย 2,170 ราย เสียชีวิต 19 ราย ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและมากกว่าปี 2564ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมและเกษตรกรที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่ การเดินลุยน้ำ ย่ำดินโคลน ลงน้ำหาปลา กบ หรือสัตว์น้ำตามหนองน้ำ ซึ่งมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นคนที่ซื้อยามารับประทานเอง หรือไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลช้า


กรมควบคุมโรค แจ้งเตือน สถานการณ์การระบาดของโรคเลปโตสไปโรสิสและประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไปยังประชาชนและกลุ่มเสี่ยงให้ตระหนักถึงการป้องกันตนเองจากโรคคือ หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลน หากจำเป็นควรสวมรองเท้าบูท ถุงมือยาง กางเกงขายาว หรือชุดกันน้ำ ขณะเดินลุยน้ำท่วมขัง ย่ำดินที่ชื้นแฉะ หรือทำความสะอาดบ้านเรือนหลังน้ำลด หลังลุยน้ำย่ำโคลนหรือลงแช่น้ำ ให้ทำความสะอาดร่างกาย ด้วยสบู่และน้ำสะอาดทันที หากมีไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตัว ปวดกล้ามเนื้อที่น่องหรือโคนขา หลังลุยน้ำย่ำโคน หรือลงแช่น้ำ อย่าซื้อยามารับประทานเอง ให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุดและแจ้งประวัติเสี่ยงให้แพทย์ทราบ