กรมการแพทย์ แนะผู้ปกครองควรเตรียมความพร้อมให้เด็กในการกลับไปเรียนแบบ On site

0
70

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรงเรียนในหลายๆ พื้นที่จะทำการเปิดเรียนแบบ On site ในปีการศึกษา 1/2565 นี้ เด็กต้องเปลี่ยนการดำเนินชีวิตจากการเรียน Online กับผู้ปกครองที่บ้านที่มีความยืดหยุ่นเป็นเวลานาน ต้องกลับมาตื่นเช้าเพื่อไปโรงเรียน อีกทั้งยังมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้ปกครองจึงควรช่วยลูกเตรียมความพร้อมก่อนออกจากบ้าน โดยสวมหน้ากากอนามัย แนะให้ล้างมือสม่ำเสมอ เตรียมอุปกรณ์การเรียนและของใช้ส่วนตัวเพื่อจะได้ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น และควรพาบุตรหลานไปรับวัคซีนโควิด-19 ก่อนไปโรงเรียน ตามคำแนะนำของแพทย์ด้านนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเด็ก ทั้งสุขภาพกายและสังคม พ่อแม่จึงต้องเตรียมความพร้อมให้ลูกไปโรงเรียนอย่างตระหนัก แต่ไม่ตระหนก โดยหลัก Universal Prevention ป้องกันตัวเองขั้นสุดตลอดเวลา แต่ธรรมชาติของเด็กเวลาเล่นอาจมีการสัมผัสใกล้ชิดกัน โดยเฉพาะเด็กเล็กมีความระวังตัวน้อย ดังนั้นผู้ปกครองควรสังเกตอาการเด็กด้วย หากเด็กมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก ควรให้หยุดเรียนทันที


เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อโรคเพิ่มขึ้นและลดการแพร่กระจายเชื้อ ทางโรงเรียนเองก็ต้องเคร่งครัดมาตรการสาธารณสุขเพื่อลดความเสี่ยงโควิดในโรงเรียน เน้นย้ำให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยและการรักษาระยะห่าง คัดกรองวัดไข้ ก่อนเข้าโรงเรียน ลดการแออัดและความสะอาดในโรงเรียน การล้างมือหลังสัมผัสปุ่มสัมผัส ลูกบิดประตูและรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ และสำรวจตรวจสอบตนเองจะช่วยให้เด็กไปโรงเรียนอย่างมีความสุขและปลอดภัยห่างไกลโรคโควิด-19