กรมการจัดหางาน เดินหน้าตรวจจับแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทยทั่วประเทศ

0
65

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายในการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่แย่งอาชีพคนไทย กรมการจัดหางานบูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการปกครอง ลงพื้นที่ตรวจสอบทั่วประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวหลัก เช่น กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี เชียงใหม่ ภูเก็ต สมุย และพัทยา ล่าสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตรวจสอบคนต่างชาติไปแล้วกว่า 156,000 คน ดำเนินคดีคนต่างชาติทำผิดกฎหมาย 922 คน ในจำนวนนี้เป็นคนต่างชาติที่แย่งอาชีพคนไทยเกือบ 500 คน ซึ่งอาชีพห้ามที่พบแรงงานต่างด้าวทำงานมากที่สุด ได้แก่ งานเร่ขายสินค้า งานตัดผม งานนวดไทยและงานขับขี่ยานพาหนะ ส่วนการตรวจสอบคนต่างชาติไม่ได้เน้นตรวจเฉพาะแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียนมา กัมพูชาและลาว แต่ยังตรวจสอบทุกสัญชาติ เช่น เวียดนาม จีน และจากยุโรป


นอกจากนี้ ยังพบว่ามีกลุ่มคนต่างชาติใช้นอมินีคนไทยเป็นเจ้าของกิจการ แต่การประกอบธุรกิจเป็นคนต่างชาติลงทุน ซึ่งได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดตรวจสอบเข้มข้นทุกรายก่อนออกใบอนุญาตทำงานให้กับคนต่างชาติ โดยให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบในสถานประกอบการต้องชัดเจนว่ามีการจ้างคนต่างด้าวทำงานจริงในตำแหน่งงานและอาชีพที่ไม่เป็นงานห้ามคนต่างด้าวทำ

กฎหมายกำหนดงานห้ามคนต่างด้าวทำงาน 40 งาน ซึ่ง 27 งานเป็นงานห้ามคนต่างด้าวทำเด็ดขาด เช่น ช่างตัดผม, ช่างทำเครื่องเงิน, งานเร่ขายสินค้า,งานมัคคุเทศก์, ขายอาหาร และนวดแผนไทย ส่วนงานที่มีเงื่อนไขตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ที่อนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานได้แต่ต้องขออนุญาตจำนวน 3 งาน ได้แก่ วิชาชีพบัญชี วิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชาชีพสถาปัตยกรรม ส่วนงานฝีมือหรือกึ่งฝีมือที่คนต่างด้าวทำได้ แต่ต้องมีนายจ้างเป็นคนไทยมีจำนวน 8 งาน อาทิ งานกสิกรรม งานทำที่นอน งานทำรองเท้า งานปั้นดินเผา ส่วนงานที่อนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานได้เฉพาะงานที่มีนายจ้างและได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานตาม MoU จำนวน 2 งาน ได้แก่ งานกรรมกรและงานขายของหน้าร้าน


หากประชาชนพบเห็นการจ้างคนต่างชาติทำงานโดยผิดกฎหมาย สามารถแจ้งเบาะแส หรือร้องทุกข์ได้ที่หมายเลขโทศัพท์ 02 354 1729 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 หรือโทร. 1694