กรมการค้าภายใน เร่งหารือผู้ผลิตสินค้าตรึงราคาไม่ให้กระทบค่าครองชีพประชาชน

0
66

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายใน ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพของประชาชนไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้า โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ โดยกรมการค้าภายใน พร้อมด้วยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) ได้หารือกับผู้ผลิตสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ อาทิ ข้าวสารบรรจุถุง อาหารกระป๋องและอาหารสำเร็จรูป ซึ่งผู้ผลิตยืนยันว่าสามารถผลิตและกระจายสินค้าได้เป็นปกติ และยังมีมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่เข้มงวด ไม่กระทบต่อกำลังการผลิต นอกจากนี้ ได้ขอความร่วมมือให้ตรึงราคาสินค้า พร้อมเน้นย้ำให้รักษากำลังการผลิตและบริหารจัดการสต็อกไม่ให้สินค้าขาดช่วง ตลอดจนวางแผนสำรองในการกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม หากผู้ผลิตรายใดที่ประสบปัญหาด้านการขนส่ง กรมการค้าภายในพร้อมที่จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ขณะที่ สขค. ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ซึ่งหากพบการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม หรือมีการกดราคาที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการให้แจ้งต่อ สขค. ได้ทันที


อย่างไรก็ตาม กรมการค้าภายในได้ส่งเจ้าหน้าที่สำรวจราคาและปริมาณสินค้าอย่างต่อเนื่อง หากตรวจพบว่ามีการจำหน่ายสินค้าในราคาแพงเกินสมควร หรือมีการกักตุน หรือปฏิเสธการจำหน่าย จะมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และกรณีที่ไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายจะมีโทษสูงสุดปรับไม่เกิน 10,000 บาท หากประชาชนพบเห็นการกระทำผิด สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ