กรมการค้าภายใน จัดงาน Green Life Eat Organic เอาใจคนรักสุขภาพ กระตุ้นการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์

0
131

เมื่อ 16.00 น. วันที่ 13 กรกฎาคม 61 บริเวณชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช มีการจัดงาน Green Life Eat Organic งานแสดงและจำหน่ายสินค้าอินทรีย์ระดับภูมิภาค ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาวฐิติมา งามทวีรัตน์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 กรกฎาคม 61

สำหรับงาน Green Life Eat Organic ถือเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ และเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าให้กับประชาชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อันเป็นการกระตุ้นการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภค ได้รู้จักสินค้าเกษตรอินทรีย์ และกระตุ้นการบริโภคสินค้าอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น โดยงานในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ซึ่งภายในงานมีเกษตรกร ผู้ประกอบการ นำสินค้าและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ มาจัดแสดงและจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคมากมายหลากหลายประเภท อาทิ เช่น ข้าวอินทรีย์ ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ผลิตภัณฑ์ออแกนิคแปรรูปจากยโสธร สระบุรี นครปฐม รวมถึงผักสด น้ำมะพร้าว สมุนไพร มันเบนิฮารุกะอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ต่างๆ ซึ่งการจัดงานในครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม ที่ มาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน ในวันที่ 2-5 สิงหาคม 61 นี้.