กทม.สั่งปิดสถานประกอบการรวมตัวคน 18-31 มี.ค.นี้ ป้องกันโควิด-19

0
60

สำนักข่าวไทย -กทม.สั่งปิดสถานประกอบการและสถานบริการที่รวมตัวคน สนามมวย ,อาบ อบ นวด ,สถานที่อาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร ,กิจการโรงมหรสพ ,สถานที่ออกกำลังกายที่เป็นพื้นที่ปิด 18-31 มี.ค.นี้ ป้องกันการระบาด COVID-19

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.)แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ว่าสำหรับวิกฤติ COVID-19 ที่จำนวนผู้ป่วย ในปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเป็นโรคที่ไม่แสดงอาการชัดเจนจึงสามารถติดต่อไปยังผู้อื่นได้รวดเร็วและสิ่งที่สำคัญคือเมื่อมีการรวมตัวของคนจำนวนมากเชื้อไวรัสจะสามารถแพร่กระจายไปยังคนที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อได้ทีละหลายคนถึงแม้ว่าในช่วงแรก กทม.ออกมาตรการต่างๆในการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายในวงกว้าง เช่นการยกเลิกจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์การทำความสะอาดสถานที่สาธารณะที่ใช้ร่วมกันและการให้ทุกคนช่วยกันคัดกรองผู้มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อนี้   แต่ปัจจุบันอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อมีมากขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งในช่วงหลังผู้ติดเชื้อรายใหม่ส่วนใหญ่จะติดเชื้อจากการไปสถานที่ที่มีคนอยู่กันหนาแน่นมากกว่าการติดเชื้อของผู้ใกล้ชิดกับคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศ  

 ดังนั้นจึงขอใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ข้อ 35 (1) สถานที่ซึ่งผู้คนมีการรวมตัวเบียดเสียดใกล้ชิดและเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อง่ายทางปาก เช่น การตะโกน ส่งเสียงเชียร์สัมผัสถูกเนื้อต้องตัว หรือใช้สิ่งของร่วมกัน  โดยเริ่มจากสั่งปิดสถานที่ต่างๆ ดังนี้ 1.สนามมวย 2.สถานบริการ 3.กิจการอาบอบ นวด 4.สถานที่อาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร 5.กิจการโรงมหรสพ และ 6.สถานที่ออกกำลังกายที่เป็นพื้นที่ปิด ตั้งแต่วันที่ 18-31 มี.ค. เป็นเวลา 14 วัน 

รวมถึงขอความร่วมมือจากทุกองค์กร ทุกหน่วยงานให้ยกเลิกกิจกรรมที่จัดให้คนจำนวนมากมารวมตัวกันตามมาตรการเว้นระยะระหว่างบุคคล 1-2 เมตร และที่สำคัญคือหมั่นล้างมืออย่างถูกวิธี   แม้ว่าการหยุดกิจกรรมต่างๆอาจทำให้เศรษฐกิจเสียหาย แต่ขอให้ทุกคนคำนึงถึงคุณค่าของชีวิตก่อนเนื่องจากหากสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ เศรษฐกิจก็จะฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว.