เมืองพัทยา ร่วมชุมชนชุมสายจัดโต๊ะข่าวชุมชน ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญหายาเสพติด

เมื่อ 20 มิถุนายน 62  ที่ ชุมชนชุมสาย เมืองพัทยาได้มีการจัดโต๊ะข่าวชุมชน ตามโครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา เพื่อประเมินสถานการณ์ยาเสพติดในชุมชนเมืองพัทยา รวมไปถึงการติดตามผลการดำเนินการจับกุม ต่างๆในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยมี นายจิรวัฒน์  ปลุกใจประธานชุมชนชุมสาย พร้อมด้วย พ.ต.ท.ศรัณยพงษ์ ไหมทองกุลธร สวป.สภ.เมืองพัทยา และตัวแทนจากศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา กล่าววัตถุประสงค์  ซึ่งมีหน่วยงานภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ ตัวแทนจากชุมชนซอยอรุโณทัย ชุมชนซอยกอไผ่ ชุมชนพัทยาใต้พัฒนา คณะกรรมการชุมชน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา ตร.อาสา และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ในการอบรม มีทีมวิทยากรชำนาญงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.และ ศอ.ปส.มาบรรยายให้ความรู้ถึงเทคนิคในการหาข่าว และการสร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง ให้ช่วยเป็นกำลังในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ง่ายมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งอธิบายถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด ให้เยาวชนได้ตระหนักและรู้เท่าทัน และมีภูมิคุ้มกันในตนเอง รวมไปถึงหาแนวทางในการส่งเสริมกิจกรรมในยามว่าง เช่นส่งเสริมด้านกีฬาต่างๆ ให้แก่เยาวชนในชุมชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และลดปัญหาด้านยาเสพติดในชุมชนอีกทางหนึ่ง.