เมืองพัทยา ประสาน กฟภ.พัทยา โยกย้ายเสาไฟฟ้าขวางบริเวณปากซอยนาเกลือ 19 หลังชาวบ้านร้องเรียน

เมื่อ  13 สิงหาคม 62   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมืองพัทยา นำโดย นายเดชา  ขาวดารา หัวหน้าแผนกปฏิบัติการและบำรุง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมืองพัทยา ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่  มาทำการโยกย้ายจุดติดตั้งระบบจำหน่ายแรงสูง ลายแยกเข้าบริเวณปากซอยนาเกลือ 19  เพื่อให้ทางเลี้ยวเข้าออกบริเวณปากซอยผู้ใหญ่ชุบ มีทางเข้าออกที่มีขนาดกว้างใหญ่มากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ยังได้มีการติดตั้งเสาแรงสูง สายเมนแยกเข้าภายในซอยขึ้นใหม่อีกหนึ่งต้น 

ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จ ก็จะทำให้บริเวณปากซอยนาเกลือ 19  (ผู้ใหญ่ชุบ) มีทางเข้าออกที่กว้างสะดวกสบายยิ่งขึ้น ซึ่งก็จะทำให้การจราจรสัญจรผ่านไปมาสะดวก โดยบรรยากาศภายในการทำงานของเจ้าหน้าที่ มี นายอนุวัฒน์ ศรีประพันธ์ ประธานชุมชนโพธิ์สัมพันธ์  นำคณะชาวบ้านชาวชุมชนฯ  เดินทางเข้าร่วมสังเกตการณ์ พร้อมให้กำลังใจแก่ทางเจ้าหน้าที่   อย่างไรก็ตาม มีรายงานเพิ่มเติมว่า ในเรื่องของการตีสีตีเส้นจราจรจุดห้ามจอดรถบริเวณหน้าปากซอย รวมไปถึงบริเวณทางเข้าโรงเรียนเมืองพัทยา 9  ไปจนถึงแยกไฟแดงทางเข้าโรงเรียนวัดโพธิ์สัมพันธ์พิทยาคาร   ผู้เกี่ยวข้องได้นำเรื่องนี้ไปเสนอแก่ผู้บริหารเมืองพัทยา เพื่อที่จะได้เสนอแก่คณะผู้บริหารในสภา  เพื่อขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินการของงบประมาณ ปี 63   คาดว่าในเร็วนี้ชาวชุมชนวัดโพธิ์สัมพันธ์และพื้นที่ใกล้เคียง จะได้รับความสะดวกในการใช้รถใช้ถนนมากยิ่งขึ้น.