เมืองพัทยา ติดตั้งกระจกโค้งเพิ่มภายในซอยเวียงจันทร์ เพื่อลดอุบัติเหตุ

เมื่อ  12 กรกฎาคม 62  ที่ บริเวณซอยเวียงจันทร์ ภายในซอยกอไผ่ นายนิคม แสงแก้ว คณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายหน้าที่จาก นายพัฒนา  บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา ประสานเจ้าหน้าที่กองงานส่วนจราจรเมืองพัทยา ให้ช่วยมาดำเนินการติดตั้งกระจกโค้ง บริเวณทางโค้งทางแยกภายในซอยเวียงจันทร์ เพิ่มเติมอีก 2 จุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ  ตามที่ชาวบ้านได้มีการร้องเรียน คือตรงช่วงบริเวณใกล้เคียงด้านหน้าร้าน ป. ปลาเผา  

เนื่องจากเดิมมีเพียงจุดเดียว บริเวณปากซอยสุขสบาย ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และมักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จึงได้มีการร้องขอทางเมืองพัทยา ทางด้านคณะผู้บริหารเมืองพัทยาจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามที่ชาวบ้านร้องเรียน  เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการขับขี่ของพี่น้องประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา ด้วยความปลอดภัยยิ่งขึ้น.