เปิดงาน “ชลบุรีแฟร์” จัดถึง 12 พ.ย. นี้ เปิดพื้นที่ให้วิสาหกิจชุมชนมาจำหน่ายผลิตภัณฑ์

0
70

เมื่อ 6 พฤศจิกายน  62 ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ชลบุรีแฟร์” จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 5-12 พฤศจิกายน ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี  ซึ่งเป็นการจัดพื้นที่ให้วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรเข้ามาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับประชาชน โดยมีนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมพิธีเปิดและร่วมพบปะวิสาหกิจชุมชน แม่บ้านเกษตรกรและประชาชนที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

งานชลบุรีแฟร์ มีกิจกรรมประกวดไม้ดอกไม้ประดับ แข่งขันส้มตำลีลา อาหารไทยประยุกต์ อบรมให้ความรู้ทางการเกษตร อบรมด้านอาหาร รวมถึงมีการจัดร้านค้า ให้แก่เกษตรกรสมาชิกเครือข่าย ให้มาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และจัดแสดงนิทรรศการอาหารปลอดภัย.