เทศบาลเมืองหนองปรือ เปิดกิจกรรมงาน “ปิ่นโตสานรัก วันอาสาสมัครไทย” ครั้งที่ 3

0
79

เมื่อ 21 ตุลาคม  62   ที่  เวทีสวนสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือ นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดกิจกรรมงาน “ปิ่นโตสานรัก วันอาสาสมัครไทย” ครั้งที่ 3 โดยมี ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ กล่าวรายงาน เทศบาลเมืองหนองปรือ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งที่ก้าวสู่วิถีคนเมืองอย่างเต็มรูปแบบ การขยายตัวดังกล่าว เป็นทั้งโอกาสและความท้าทายใหม่ๆสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ ปัญหาทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่นับวันจะทวีความรุนแรง และมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น อาทิ ปัญหาการกระทำรุนแรงต่อเด็กและสตรี ปัญหาผู้ป่วยเรื้อรัง ปัญหาเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการถูกทอดทิ้ง ปัญหาคนเร่ร่อนขอทาย ปัญหายาเสพติด ในการช่วยเหลือหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนดังกล่าว อาศัยหน่วยงานของรัฐคงไม่สามารถจะแก้ไขได้

เทศบาลเมืองหนองปรือ ได้ให้ความสำคัญพลังมวลชน ที่ประกอบด้วยจิตอาสากลุ่มต่างๆ มาบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างยาวนานเกือบ 1 ทศวรรษ มีผลให้ท้องถิ่นสามารถคลี่คลายปัญหาต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ วันนี้ซึ่งเป็นวันอาสาสมัครไทย เทศบาลเมืองหนองปรือจึงใส่ใจที่สร้างคุณค่าจิตอาสาขึ้นอีกครั้ง จึงได้จัดกิจกรรม “ปิ่นโตสานรัก วันอาสาสมัครไทย” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรัก  ความสามัคคีของกลุ่มอาสาสมัครในชุมชน  ยกย่องเชิดชูเกียรติ อาสาสมัครที่ทำคุณประโยชน์ต่อชุมชนในวันนี้มีกลุ่มอาสาสมัครต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม   โดยมี นางจำเนียร ไชยนิตย์ ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ พ.ต.อ.ชิตเดชา สองห้อง ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรหนองปรือ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม  และประกาศเกียรติคุณให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคม  โดยในกิจกรรมได้มีการทำอาหารใส่ปิ่นโตมารับประทานร่วมกัน เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีของกลุ่มอาสาสมัครในชุมชน.