เทศบาลเมืองหนองปรือ เปิดทางเบี่ยงใต้สะพานหมู่บ้านทรอปิคอล แก้ไขปัญหาน้ำท่วมถาวร

เมื่อ 19  มิถุนายน 62   นายเบิกชัย  นิลปานันท์  ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาลเทศบาลเมองหนงปรือ  ชี้แจงถึงการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหมู่บ้านทรอปิคอลที่เป็นปัญหาเรื้องรังมานาน โดยกล่าวว่า    ที่ผ่านมามีน้ำจากทั่วทุกสารทิศ ทั้งจากซอยมาบยายเลีย  หรือจากถนนพรประภานิมิต ไหลผ่านท่อของหมู่บ้านทรอปิคอล  ยามเมื่อฝนตกไม่มาก  ก็สามารถรับมือได้ทัน  แต่หากว่าฝนตกลงมาในปริมาณที่มาก ก็พบว่าน้ำจะไหลทะลักเข้าหมู่บ้านทรอปิคอล  ส่งผลให้น้ำท่วมขังในหมู่บ้าน  

 ดังนั้นทางกองช่างสุขาเทศบาลเมืองหนองปรือ  จึงได้หาแนวทางในการแก้ไข  โดยได้ข้อสรุปที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ ด้วยการเปิดทางเบี้ยงใต้สะพาน  ให้เชื่อมไปยังท่อขนาด 1.50  เมตร   ที่ทางเทศบาลเคยได้ดำเนินการเอาไว้ เพื่อรองรับน้ำที่ไหลจากมาบยายเลีย  โดยทางเทศบาลได้ทำการเชื่อท่อเป็นทางเบี่ยงจากด้านบน  บริเวณใต้สะพานหมู่บ้านทรอปิคอล  เพื่อดักน้ำให้ไหลลงสู่ท่อ   นอกจากนี้อาจจะมีบางส่วนที่ไหลลงท่อเดิม  เพื่อไหลไปยังลำรางระบายน้ำธรรมชาติของหมู่บ้าน     ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณไม่เกิน 1 สัปดาห์ก็แล้วเสร็จ  และสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหมู่บ้านได้ หากแล้วเสร็จ   โดยใช้งบประมาณในการดำเนินการของทางเทศบาล  ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวนั้น  ทางเทศบาลเมืองหนองปรือ  ได้ทำการประสานขอรับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน 9.4 ล้านบาท ในการดำเนินการวางท่อขนาด 1.50 เมตร  เพื่อรับน้ำจากซอยมาบยายเลีย 43  ให้วิ่งลงมาผ่านท่อทั้งหมด  จากนั้นก็เลี้ยวเข้าท่อเชื่อมของทางเทศบาล เพื่อยิงน้ำเข้าสุ่ท่อเชื่อมถนนพรประภานิมิตร  ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการเปิดประมูลเพื่อสรรหาผู้รับจ้างที่เหมาะสมต่อไป.